HR Analytics voor inzicht in verzuim en verloop

Ervaring, kennis en intuïtie zijn van het grootste belang in het werken in HR. De HR professional anno 2024 voegt daar een extra tool aan toe: HR analytics. Met HR analytics wordt data ingezet om inzicht te krijgen in thema’s als personeelsbehoud, talentmanagement en employee engagement. Dat leidt tot slimmere keuzes waarmee bedrijfsprocessen én de medewerkersbeleving worden verbeterd.

In deze blog zoomt Infotopics consultant Kick Ditzel in op de thema’s Verzuim en Verloop.

Verzuim en verloop

Zoals op onze website is te lezen, hebben we voor tal van thema’s dashboards ontwikkeld binnen onze HR analytics oplossing. Aangezien ik eerder al eens dieper in ben gegaan op het thema verzuim, houd ik het dit keer bij de vragen die zoal beantwoord kunnen worden met de dashboards die we hebben gebouwd over de thema’s verzuim en verloop.

Onze verzuim dashboards kunnen inzicht geven in o.a. deze vraagstukken:

 • Hoe hoog is de drempel voor mensen om te verzuimen dan wel het werk na ziekte te hervatten?
 • Op welke afdelingen is het verzuim problematisch?
 • Zijn er seizoensinvloeden of significant verschil tussen de verschillende werkdagen?
 • Hoe is het verzuim opgedeeld als je kijkt naar kort, midden en lang verzuim?
 • Hoeveel kan ik ongeveer besparen als we het verzuim 1% terugdringen?
 • Welke mensen hebben de hoogste Bradford factor?
 • Welke acties staan open vanuit de Wet Verbetering Poortwachter?

De dashboards omtrent in/uit/doorstroom helpen bij vragen zoals;

 • Wie stromen er in binnen welke afdeling?
 • Hoeveel failed hires zijn er het afgelopen jaar geweest en in welke afdeling zaten zij?
 • Stromen er voldoende mensen door en op welke functies?
 • Hoe is de uitstroom verdeeld per geslacht en leeftijdsgroep?
 • Wanneer stromen er mensen uit? Is er een seizoenspiek?
 • Waarom vertrekken mensen bij mijn organisatie?
 • Wat zijn de karakteristieken (bijv. Young potentials) van de uitstromers?

Hünkemoller

Kaoutar Schepers, Consultant 

Bij Hunkemöller, een toonaangevend merk in de lingerie-industrie, speelt HR analytics een cruciale rol in het ondersteunen van strategische besluitvorming en dagelijkse operationele activiteiten. Als data en analytics consultant heb ik het genoegen gehad om Hunkemöller te helpen met het ontwikkelen van dashboards die essentiële personeelsgegevens omzetten in praktische, actiegerichte inzichten. Deze dashboards zijn specifiek ontwikkeld om een uitgebreid inzicht te bieden in verschillende HR-indicatoren, zowel op het niveau van het hoofdkantoor, het distributiecentrum als de winkels. Ze bieden Hunkemöller de mogelijkheid om niet alleen het huidige personeelsbestand efficiënt te managen, maar ook om proactief toekomstige HR-gerelateerde uitdagingen aan te pakken.

De dashboards kunnen helpen bij het identificeren van kritieke gebieden voor ontwikkeling en groei, waardoor HR-leiders de middelen krijgen om geïnformeerde beslissingen te nemen die de algehele bedrijfscultuur versterken. Met de implementatie van deze HR analytics dashboards kan Hunkemöller een meer op data gebaseerde en feitelijk ondersteunde HR-strategie voeren. De volgende fase omvat het integreren van Learning & Development en Recruitment in dit proces. Dit zal naar verwachting leiden tot verbeterde personeelsbehoud, verhoogde betrokkenheid van medewerkers en een algehele versterking van de marktpositie van Hunkemöller in een competitieve arbeidsmarkt.

Kramp

Maurice Munting, Consultant 

Kramp is een groothandel in onderdelen en accessoires in de B2B voor onder andere de landbouw- & bouwsector. Met ongeveer 2.900 medewerkers opereert Kramp vanuit verschillende landen in Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Varsseveld. Vanuit meerdere magazijnen, verdeeld over Europa, worden de klanten beleverd uit een ruim assortiment van een half miljoen producten. Om de klant zo goed mogelijk te voorzien en dit allemaal zo efficiënt mogelijk te organiseren staat het verzamelen, analyseren en gericht sturen op data in combinatie met het beschikken over toekomstbestendig personeel centraal voor Kramp. Het afgelopen jaar heb ik hier aan mogen bijdragen door dashboards te maken op enkele HR thema’s zoals: verzuim, demografische ontwikkeling van & stromingen binnen het personeelsbestand en medewerker retentie.

Het doel van dit project is om inzichten te generen op basis van data analyse voor het bewerkstelligen van een door feiten gedreven HR-besluitvorming. Belangrijke beweegredenen hiervoor bestonden uit het ondersteunen van de HR professional om waarde toe te voegen aan reeds bestaande systemen en platformen, maar ook om tijdrovende lokale en handmatige werkzaamheden te elimineren en te centraliseren.

Om dit te realiseren wordt de data dagelijks door Kramp vanuit het HR bronsysteem Workday in het datawarehouse geladen. Vervolgens is er in samenwerking een datamodel gecreëerd voor het gebruik in Tableau. De dashboards bieden als eindoplossing een toegevoegde waarde doordat er vanuit één centrale plek middels autoratie (Row-Level Security) zowel globale als lokale inzichten verschaft kunnen worden voor HR professionals & management rollen binnen Kramp als het gaat om het effectief sturen op verzuim en het aantrekken, behouden en ontwikkelen van personeel.

Welke applicaties kunnen worden aangesloten?

We kunnen deze dashboards razendsnel aansluiten als een klant gebruik maakt van AFAS, Nmbrs, Visma Raet, Yourforce of HR2Day. Natuurlijk is het geen probleem als je een andere HR-applicatie gebruikt want data ontsluiten en modeleren is een van de specialiteiten binnen Infotopics.

Maak kennis met Infotopics HR Analytics

Wil jij ook meer waarde uit jouw HR data halen?
Vraag dan nu een vrijblijvende demo aan!

Vraag een gratis demo aan