Data Maturity Strategie helpt je datagedreven te werken

Ervaar de waarde van data

Hoe zorg je dat datagedreven werken in de organisatie landt? Welke technologische veranderingen en menselijke en cultuuraspecten liggen hier aan ten grondslag? Infotopics helpt organisaties, afdelingen en bovenal mensen om beslissingen te nemen op basis van data. Met de Data Maturity Strategie gaan we dieper in op bovenstaande vraagstukken en stippelen we samen een concrete roadmap naar datagedreven werken uit. 

Strategie

Keuzes maken op basis van analyse en data

Van visie naar datagedreven werken

In onze data maturity aanpak kijken wij naar meerdere onderdelen in de organisatie: met werken met data verander je namelijk proces, technologie, data, mens en cultuur. We brengen technologische veranderingen en beslissingen evenals menselijke en cultuuraspecten in kaart om organisaties handvatten te geven om de volgende stap te nemen richting een datagedreven organisatie.

Goed om te weten, wij kijken zowel naar strategisch niveau als tactisch/operationeel ; welke bedrijfsdoelen streeft de organisatie na, welke KPI’s en speerpunten hebben prioriteit en welke processen hebben hier invloed op. Ook zoomen we in op de bedrijfscultuur; de rol en vertrouwen in data in het bedrijf, de mindset rondom ontwikkeling en de bereidheid voor verandering. Ten slotte kijken we welke technologische en procesmatige veranderingen er moeten worden ingezet om de ambitie en visie van een organisatie te kunnen waarmaken en de groei van datagebruik in een organisatie veilig te kunnen ondersteunen.

 

Cultuur

Welke rol speelt data in de organisatie cultuur? Ondersteunt analyse, data en onderzoek de beslissingen die gemaakt worden? Speelt leiderschap in op werken met data of ligt dit bij IT? Het succes van een datagedreven organisatie valt of staat met de cultuur in een organisatie. Een datatransformatie is ook een bedrijfstransformatie. Infotopics helpt graag om de juiste stappen te zetten in deze cultuurverandering binnen een organisatie.

Mens

De kennis en vaardigheden van medewerkers speelt een grote rol binnen datagedreven werken. De juiste mensen op de juiste plek op het juiste moment kunnen jouw data organisatie vleugels geven. Per fase moet er de juiste balans worden gemaakt van de verschillende rollen en vaardigheden binnen een organisatie om te kunnen groeien. We kijken samen naar het data literacy niveau en welke trainingen en ondersteuning nodig is om personeel op te leiden en de datavaardigheden in de organisatie te ontwikkelen.

 

IT

Technologie en IT krijgt binnen een datagedreven organisatie een andere rol. Waarin IT traditioneel voorop loopt met technologie en deze ook stuurt, verschuift technologie steeds meer naar de business kant met low code oplossingen en technologie die de business ondersteunt. Hoe kan de IT afdeling deze positie succesvol innemen, terwijl zij ook de processen blijven bewaken? En welke rol gaat de IT afdeling uiteindelijk innemen?  Ook in deze transitie helpen onze experts jou.

Proces

Naarmate bedrijven meer gaan werken met data, moet dit op een logische wijze worden ingebed in de organisatie en in de dagelijkse processen. Het in kaart brengen en naleven van deze processen en ook uitbreiden naarmate datagebruik groeit is een belangrijk aspect van de Data Maturity Strategie.

Data

Welke data is beschikbaar en hoe wordt deze opgeslagen, verwerkt en gedeeld?  Hoe wordt er omgegaan met data en welke architectuur ligt hieraan ten grondslag? Wij helpen organisaties in kaart brengen hoe data het beste kan worden opgeslagen, waarbij we ook kijken naar governance, beheer en content verspreiding.

Data Maturity Roadmap

Aan de hand van een Data Maturity Model wordt vastgelegd waar een organisatie zich nu bevindt, maar ook wordt er middels interviews een visie gevormd en een roadmap om naar een volgend level te komen als organisatie. Dit geeft een organisatie handvatten om te gaan sturen.

Hoe gaan we te werk?

Zij gingen jou voor

Infotopics heeft verschillende bedrijven geholpen met de Data Maturity Scan 

Vraag een Data Maturity Scan aan

Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op

NEEM CONTACT OP