HR Analytics

Hoe staat mijn personele bezetting ervoor in 2028? Wat is de impact van verzuim op mijn bedrijfsvoering? En hoe kan ik voorkomen dat bepaalde mensen besluiten om te vertrekken? Dit type uitdagingen speelt bij menig manager. En dan hebben we het nog niet over de berg lijstjes die met veel moeite vanuit het HR-systeem of verzuimsysteem moeten worden getrokken en aan elkaar worden geknoopt.

Organisaties en markten veranderen steeds sneller waardoor ook de HR-afdeling voor grote uitdagingen komt te staan. De krapte op de arbeidsmarkt en vergrijzing dwingen organisaties om nog beter om te gaan met de mensen die je wel tot je beschikking hebt. Wees zuinig op wat je hebt, is hierin het adagium. Daarbij is het van belang om met 1 druk op de knop inzicht te hebben in het verleden, heden en de toekomst om razendsnel betere beslissingen te kunnen nemen. Vanuit deze behoefte is onze HR Analytics oplossing ontstaan, aangezien een databedreven manager en HR-professional in staat is om slimmer en effectiever te werken.

Bekijk ons webinar over HR Analytics

Wat is de toegevoegde waarde van HR Analytics?

Vrijwel ieder manager als HR-professional heeft behoefte aan HR-inzichten ten behoeve van betere besluitvorming maar heeft doorgaans niet de vereiste expertise of capaciteit om zelf HR Analytics op te zetten. Echter, wij realiseren ons dat HR een specifiek vakgebied is waarbij het de kunst is te balanceren tussen zaken die je kunt meten en zaken die je beter niet kunt meten omdat de context ontbreekt. Sommige inzichten verkrijg je immers enkel in een goed gesprek met een medewerker, terwijl je bepaalde HR trends pas overziet als het gevisualiseerd is in een HR analytics dashboard. Vanuit deze gedachte denken we dat het toevoegen van HR analytische vaardigheden aan je toolkit van ervaring, kennis en intuïtie de volgende pluspunten heeft: ontzorging, 1 versie van de waarheid, tijdsbesparing, kostenbeheersing en een betere onderbouwde besluitvorming.

Concreet betekent dit dat managers in één oogopslag zien wat er speelt rondom het team, er meer tijd vrijkomt voor de mens, de positie aan de managementtafel verbeterd en er meer grip is op ontwikkelingen zoals verzuim en verloop. Dus in een notendop; het werk van managers en de HR-afdeling wordt makkelijker en leuker want je loopt niet meer achter de feiten aan maar kunt je intuïtie onderbouwen en anticiperen op wat er staat te gebeuren. Regeren is vooruitzien dus! Hier worden zowel jij als je collega’s blij van!

Ook onderzoek onderstreept de waarde van HR Analytics

 • Indirect betaalt het gebruik van Analytics in je organisatie zich dubbel en dwars terug middels $13.01 per geïnvesteerde $1 (Nucleus Research, 2014)
 • 81% van de organisaties die HR Analytics gebruiken, erkennen dat het significant impact heeft op de business (Bright, 2016).

Welke bronnen zijn geschikt?

We hebben de beschikking over aansluitingen met de bronsystemen AFAS, VISMA Raet, Nmbrs, Youforce en HR2day. Dit betekent dat we in gemakkelijk deze systemen kunnen aansluiten op deze HR Analytics oplossing. Het kan natuurlijk dat je andere systemen gebruikt. Dit is geen probleem, hiervoor zullen we een van onze consultants inschakelen om een aansluiting te bouwen zodat ook jij de dwarsverbanden kunt leggen die je wilt en dus kunt profiteren van de talloze voordelen van HR Analytics.

Waarom juist de oplossing van Infotopics iedere manager en HR professional verder helpt!

Onze oplossing is gebouwd vanuit een drietal grondbeginselen; intuïtief, innovatief en kwaliteit. Al 20 jaar bouwen we onze projecten & producten met deze gedachte in ons achterhoofd. We streven ernaar om HR analytics zo laagdrempelig mogelijk te maken zodat gebruikers meer tijd over houden voor de uitdagingen waar ze daadwerkelijk voor staan. Vaak hebben bronsystemen analysemogelijkheden in het pakket zitten, maar onze oplossing is op tal van vlakken completer dan deze standaard HR dashboards. In de illustratie hiernaast worden de voordelen van onze HR Analytics benoemd.

Infotopics helpt organisaties om slimmer en sneller beslissingen te nemen op basis van inzichten verkregen uit data. Uiteindelijk werkt dit door tot een gezonde bedrijfsvoering en maakt het mogelijk om als werkgever toekomstbestendig te blijven door duurzaam om te gaan met je menselijk kapitaal. Onze kijk kenmerkt zich door het Falke & Verbaan gedragsmodel.

Onze HR Analytics oplossing is toolonafhankelijk. Dus of je nu Power BI of Tableau wilt gebruiken, wij zorgen dat je de dashboards krijgt om als HR jouw organisatie beter te ondersteunen.

HR analytics voor de mensgerichte organisaties

Welke inzichten biedt HR Analytics?

In onze analytics oplossing zijn de volgende modules beschikbaar, waarbij het mogelijk is om klein te beginnen en daarna uit te breiden met de modules naar keuze. De beschikbare modules zijn: HR Management Dashboard, Verzuim, Personele bezetting, In/door/uitstroom, HR Financieel, Strategische Personeelsplanning, Medewerkerstevredenheid en Administratieve lijstjes bevatten tal van KPIs en analyses. Tevens is er een self-service mogelijkheid en worden overkoepelende analyses geboden die diverse thema’s verbinden tot unieke inzichten. Natuurlijk komen we graag langs voor een demo en hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier toe. In de nabije toekomst wordt de oplossing uitgebreid met diverse modules die je indien gewenst kunt inschakelen voor meer HR inzichten. De modules in ontwikkeling zijn Verlof, Werving en Talent & Performance. Tevens worden de bestaande modules continu verbeterd o.b.v. feedback van klanten en nieuwe marktinzichten.

Vraag gratis een demo aan!

HR KPI Monitor

 • In één oogopslag inzicht in de KPIS van de HR themas die jij belangrijk vindt;
 • De mogelijkheid om direct de diepte in te gaan door van hieruit te springen naar aanvullende cijfers, trends en context;
 • Monitoren van de effecten van jouw HR-beleid op de organisatie. Bijsturen door inzicht gaat vele malen gemakkelijker.

Module Verzuim

 • HR Management Dashboards: KPIs die op hoofdlijnen de situatie m.b.t. verzuim beschrijven zoals verzuimpercentage, 0-verzuim, meldingsfrequentie, verzuimduur, lang-/kort verzuim, Bradford Factor, etc.;
 • HR Analyses: Analyses waarbij trends (bijv. seizoenspieken), verklarende factoren en karakteristieken van verzuimers kunnen worden bekeken;
 • HR Rapportages: lijsten op persoonsniveau zodat je dieper kunt inzoomen op de mensen die verzuimen.

Module Personele Bezetting

 • HR Management Dashboards: KPIs die in een notendop jouw organisatie beschrijven zoals headcount, diversiteit, leeftijd;
 • HR Analyses: trends in de samenstelling van jouw organisatie zoals organisatiegrootte en loyaliteit van werknemers;
 • HR Rapportages: lijsten zoals aflopende contracten, nieuwe en vertrekkende medewerkers en werknemersgegevens op persoonsniveau.

Module In-, door- en uitstroom

 • Direct inzicht welke type mensen besluiten te vertrekken bij jouw organisatie. Denk hierbij aan karakteristieken zoals leeftijd en geslacht maar ook welke functies of afdelingen een hoog verloop kennen. Deze informatie kan de basis vorm van jouw retentiemaatregelen;
 • Meer inzicht in uitstroom is waardevol, maar vergeet niet instroom en doorstroom. Doorstroom is essentieel voor de ontwikkeling van je organisatie en maakt ruimte voor nieuwe instroom. Ook kan te weinig doorstroom leiden tot verloop dus een goed inzicht waar mensen zich (te weinig) verplaatsen is waardevol;
 • Uiteindelijk zijn deze inzichten ook van belang om je recruitment aan te scherpen of om managers te ondersteunen in het verbeteren van de balans tussen in-, door- en uitstroom.

Module Financiële HR-data

 • Naast de gebruikelijke HR-informatie biedt dit dashboard ook uitgebreide financiële gegevens met betrekking tot human resources.
 • Krijg inzicht in personeelskosten, salarisontwikkelingen, budgetten en andere financiële aspecten die van invloed zijn op HR-gerelateerde beslissingen.
 • Deze financiële HR-data helpen je om budgetten effectiever te beheren en de financiële impact van HR-beleid in kaart te brengen

Module Strategische Personeelsplanning

 • Anticipeer op wat komen gaat met betrekking tot je bezetting. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt is het van belang om bijvoorbeeld tijdig nieuwe mensen aan te trekken en interne opleidingen te stimuleren;
 • In één oogopslag zie je welke vestigingen, afdelingen of functies het moeilijk gaan krijgen als er geen maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan. Deze inzichten helpen bij het maken van toekomstgerichte keuzes over de inzet van de juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment;
 • Het wordt vele malen gemakkelijker om te onderbouwen waarom er meer focus moet liggen op de lange termijn planning, het belang van talent management en de noodzaak voor een succession bench.

Module Medewerkers-tevredenheid

 • In deze krappe arbeidsmarkt een extreem belangrijk thema. Inzicht in de algehele tevredenheid van je mensen is key om ze te kunnen behouden;
 • Koppel de inzichten met gerelateerde metrics gerelateerd aan zoals verzuim, verloop en productiviteit. Mensen die ontevreden zijn, zullen zich minder betrokken voelen en zijn daardoor minder effectief. Uiteindelijk is er een verhoogde kans dat dit type medewerker besluit te vertrekken, met alle gevolgen van dien;
 • Periodiek gemakkelijk kunnen meten hoe de vlag erbij hangt bij jouw mensen;
 • Voor de tool Alchemer hebben wij een analytics-oplossing gebouwd die we als add-on snel kunnen aansluiten. Wij kunnen hierdoor jouw medewerkerstevredenheidsonderzoek uit handen nemen, analyseren en toevoegen aan de dashboards.

Module Administratieve lijstjes

Binnen dit HR-dashboard bieden we de mogelijkheid tot het handmatig aanpassen van administratieve lijstjes. Denk hierbij aan bijvoorbeeld afdelingsnamen, functietitels of andere relevante classificaties. Dit stelt je in staat om de data naar wens te structureren en te personaliseren, zodat het dashboard nog beter aansluit bij de specifieke behoeften van jouw organisatie.

Webinar HR Analytics

In dit webinar delen we hoe jij:

✓ Meer grip krijgt op HR thema’s zoals verzuim en verloop;
✓ Jouw werk makkelijker en leuker kunt maken;
✓ Meer tijd krijgt voor persoonlijke aandacht voor de mensen in jouw organisatie;
✓ Verzuim en kosten kan reduceren door gebruik van HR Analytics.

Ook ontvang je een gratis blauwdruk van een verzuim dashboard. Wil je als HR professional meer grip op verzuim? Bekijk dan nu ons webinar over HR Analytics.

Bekijk ons webinar over HR Analytics
HR analytics inzichten afgestemd op type gebruik

Voor wie is HR Analytics?

HR Analytics is relevant voor alle managers en voor HR zelf. Door middel van onze Beheerapp kun je gemakkelijk instellen wie welke informatie mag zien. Door te luisteren naar onze klanten hebben we met deze behoefte rekening gehouden omdat de gevoeligheid van HR data niet onderschat moet worden. Tevens zijn onze dashboards afgestemd op de informatiebehoefte (van strategisch tot operationeel) van de gebruiker, een HR Directeur heeft immers een andere focus dan een HR medewerker. Mensen in de volgende rollen hun voordeel doen door HR Analytics te gebruiken:

 • Manager/teamleider
 • HR Manager/Director
 • HR Advisor
 • HR Compensation & Benefits Manager
 • Verzuim Manager
 • HR Payroll Controller
 • L&D Specialist
 • Talent Manager
 • HR Analyst
 • Talent Acquistion Manager
 • Diversity Manager
 • HR Business Partner
 • Andere HR gerelateerde rollen
HR analytics

Hoe bespaar je kosten door middel van HR Analytics?

Initieel is HR Analytics niet bedacht om enkel en alleen kosten te besparen maar om de bedrijfsvoering en medewerkerstevredenheid te verbeteren. Hoe dan ook, HR Analytics kan wel degelijk bijdragen aan het besparen van kosten door slimmere keuzes te maken. Hierbij een aantal usecases die we zijn tegengekomen in de praktijk bij onze klanten:

 • Verzuim: door factoren te achterhalen van mensen die verzuimen en te kunnen onderscheiden waar dit plaatsvindt binnen de organisatie, kun je maatregelen nemen om de werksituatie te verbeteren. Hierdoor kan het welzijn van jouw werknemers verbeteren en daarmee het verzuim worden teruggedrongen. Waardevolle stappen op weg naar een vitalere organisatie. Tevens verlaag je het productiviteitsverlies, bijkomende kosten voor vervanging (e.g. duurdere ZZP’ers) en het risico op langdurige uitval van collega’s die het werk erbij krijgen en de daarbij gepaarde kosten;
 • Strategische Personeelsplanning: door vooruit te kijken aan de hand van HR trends, is het niet nodig ad hoc te acteren en kun je anticiperen op wat er in de toekomst nodig is qua mankracht en competenties. Hierdoor kun je jouw personeel optimaal inzetten en eventueel bijscholen. Zodoende kan een simpele besparing worden gedaan zodat er minder tot geen beroep hoeft te worden gedaan op relatief kostbare flexwerkers en ZZP-ers om de gaten op te vullen;
 • Ongewenst verloop: waardevolle medewerkers die vertrekken zijn de oorzaak van een enorme toename in diverse kosten. Daarom is inzicht in verloop om je retentie te verbeteren essentieel voor iedere organisatie. Door bijvoorbeeld beter inzicht te hebben in de trends en karakteristieken van de vertrekkende medewerkers, kun je je beleid aanscherpen om ongewenst verloop terug te dringen. Waardevolle krachten die vertrekken nemen ook kennis met zich mee, wat impact heeft op de productiviteit van het team wat overblijft. Ook na het vertrek van een goede kracht, ontstaan er extra kosten. Denk aan de kosten voor het aantrekken (wervingskosten) en inwerken van nieuwe mensen.

Zij gingen jou voor

OBT logo
Amstelring logo
Quadraam logo
Kramp logo
OOG logo
OHM logo

Referenties

Klanten in diverse sectoren hebben we geholpen met onze krachtige HR Analytics oplossing. Hieronder een korte beschrijving van wat we doen voor deze klanten:

 • Hunkemöller: “In de huidige competitieve markt is Infotopics HR Analytics het geheime wapen van Hunkemöller. Door deze oplossing kunnen we gemakkelijker mensen aantrekken, behouden en top talent ontwikkelen. Hierdoor wordt onze organisatie sterker en veerkachtiger. Ons geloof in datagedreven HR activiteiten helpt ons om onze bedrijfsdoelen te behalen.”
 • Onderwijsbureau Twente: “Infotopics Onderwijs ontsluit voor Onderwijsbureau Twente, AFAS-Financieel. Wij extraheren de financiële data uit AFAS, schonen en verrijken deze, om de (integrale) informatie met toepassing van Row-level Security via onze informatieproducten aan te bieden.”
 • Kramp: Infotopics ondersteunt Kramp bij het verschaffen van inzicht op diverse (strategische) HR-onderwerpen door middel van HR Analytics. Deze HR dashboards lopen uiteen van: Ontwikkeling personeelsbestand, Medewerker retentie, Ziekteverzuim, Recruitment en Talent & performance. In combinatie met Row-Level Security worden inzichten afgestemd op de verschillende rollen binnen Kramp. Deze oplossing draagt bij aan het bewerkstelligen van een feiten-gedreven besluitvorming op het gebied van HR-vraagstukken en biedt Kramp de mogelijkheid om zowel globaal als lokaal effectief te kunnen sturen op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van het personeel.”

Maak kennis met Infotopics HR Analytics

Wil jij ook meer waarde uit jouw HR data halen?
Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan.

Vraag een gratis demo aan