Algemene voorwaarden Infotopics B.V.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Infotopics BV zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Op alle (deel)overeenkomsten, zijn de onderstaande modules van de ICT~Office Voorwaarden van toepassing.

 1. Module Algemeen
 2. Licentie voor programmatuur
 3. Ontwikkeling van programmatuur
 4. Onderhoud van programmatuur
 5. Application service provision
 6. Ontwikkeling en onderhoud van een website
 7. Webhosting
 8. Detacheringsdiensten
 9. Opleidingen en trainingen
 10. Advisering, consultancy en projectmanagement
 11. Overige diensten

Download de algemene voorwaarden gebundeld in één ZIP bestand via: ICT~Office Infotopics