Innovatie in één dag: Hackathon Generatieve AI

Onlangs organiseerden wij de Hackathon ‘Generatieve AI’ voor en door infotoppers. Een Hackathon is een werkvorm waarbij je onder tijdsdruk – in dit geval één dag –  tot een bepaalde oplossing komt. Waar je normaal gesproken bij een project of de ontwikkeling van een dataproduct een aantal stappen doorloopt om tot een eindresultaat te komen, streef  je er bij een Hackathon naar  om een minimum viable product (MVP) te ontwikkelen en te presenteren aan de jury. Jan Pezie, BI Manager bij Kees Smit Tuinmeubelen en onze collega Rob Smelt, Teammanager Customer Success vormden de jury. Het doel? De kracht van AI verkennen, leren van elkaar en een MVP opleveren met toegevoegde waarde voor de inbrenger van de casus.

Vier essentiële stappen tijdens een Hackathon

  1. De casus: wat is het probleem waarvoor je een oplossing gaat creëren? Kees Smit bracht tijdens deze Hackathon twee casussen in. Onze Infotoppers bevragen de inbrenger van de casus om een goed begrip van de uitdaging te krijgen. In dit geval leidde dat tot een opdeling van de uitdagingen in een drietal vraagstukken.
  2. Aan de slag: in drie verschillende groepen die in een multidisciplinaire omgeving samenwerken om ideeën te genereren en prototypes te maken.
  3. Feedbackloops: de voortgang word tussentijds getoetst bij de opdrachtgever doormiddel van time-out sessies, zodat er vervolgstappen besproken kunnen worden en de groep de feedback direct kan toepassen.
  4. Resultaat: het mvp word aan het einde van de dag gepresenteerd aan de jury.

De uitdagingen van Kees Smit

  • Productteksten genereren: Elk jaar komen er bij Kees Smit nieuwe artikelen in het assortiment die online en offline verkocht worden. Van de leverancier ontvangen ze een tabel met productspecificaties die informatie geeft over de artikelen, die omgezet moet worden naar productteksten voor op de webshop. Elke producttekst wordt handmatig geschreven; dit kost veel tijd en is afhankelijk van de persoon die de tekst schrijft. Kan dit worden geautomatiseerd? Op een uniforme manier?
  • Sentiment analyse van reviews: Na ontvangst van een bestelling krijgt elke klant een verzoek om Kees Smit te reviewen. Middels deze reviews wil Kees Smit graag een inschatting kunnen maken van het sentiment om klanttevredenheid te monitoren. De resultaten van het onderzoek worden echter gebundeld in één groot bestand met kwalitatieve data, welke ongestructureerd is én te groot om handmatig door te lopen en te beoordelen. Kan AI ons hierbij en helpen? En zo ja, hoe dan?

“Ik zou iedere organisatie die wil innoveren of verbeteren aanraden om eens een hackathon te organiseren. Het geeft je praktisch en inzicht in de mogelijkheden van AI in het algemeen, en ChatGTP in het bijzonder.”

Jan Pezie, BI Manager Kees Smit 

Innovatie oplossingen in een MVP

Groep 1: producttekst-generator

Het genereren van productteksten met AI. Welke mogelijkheden zien we? De eis die Kees Smit stelt is dat  ‘de tabel met product specificaties de basis moet zijn’. Om het echt interessant te maken voegen we ook seizoensinvloeden en een variatie in woordkeuze toe aan het prototype. Verschillende GenAI toepassingen zijn mogelijk wij kiezen hier voor ChatGPT.

Om informatie uit ChatGPT te krijgen heb je prompts nodig. Bij veel producten heb je veel prompts nodig. En dan is Alteryx een handige tool om in te zetten. De ene helft van de groep is gaan experimenteren in ChatGPT, met prompts op basis van de producteisen. Om zo te bepalen wat de beste insteek is. De andere helft van de groep heeft de tabel met specificaties in Alteryx Designer gezet om zo voor elk product prompts te genereren.

Het resultaat: een prototype producttekst-generator waarmee Kees Smit geautomatiseerd, uniform en super snel haar webshop kan vullen. En dat geeft energie! Zowel bij het team dat in één dag een prachtige resultaat heeft geleverd, maar ook bij Jan Pezie, die het prototype verder wil uitwerken om echt te gaan toepassen.

Groep 2: productafbeeldingen met AI

Het  ontwikkelen van productafbeeldingen met AI. Het traditionele proces van productfoto’s creëren is arbeidsintensief en duur. Het automatiseren hiervan kan aanzienlijke tijd- en kostenvoordelen opleveren. Als je teksten kunt genereren met AI, kan dat dan ook met afbeeldingen? Het antwoord is ‘ja’.

Aangezien zowel productteksten als productfoto’s via Chat GPT gegenereerd kunnen worden, heeft groep 2 één workflow in Alteryx ontwikkeld die voor beide eindproducten gebruikt wordt. Hierbij worden een aantal inputparameters ingelezen via een Python script en omgezet naar een geoptimaliseerde prompt voor ChatGPT (volg je het nog?). Een deel van de input wordt ingelezen vanaf bestaande plekken: de huidige website, concurrerende websites en de productinformatie van het nieuwe product. Een tweede deel wordt aangeleverd vanuit Google Trends data en SEO software. Als laatste wordt ook handmatige input toegevoegd, zoals tone of voice en gewenste keywords.

De workflow resulteert in een snel gegenereerde productomschrijving inclusief afbeelding én een handige lijst met drie voor- en nadelen van het product, om klanten snel en beknopt inzicht te geven in de belangrijkste producteigenschappen. De workflow kan worden uitgebreid met een feedbackloop waarbij gegenereerde teksten een score krijgen aan de hand van Google Analytics data, om zo tot een optimale systeemset-up te komen (We snappen dat dit veel vaktaal is. Vraag gerust om meer informatie!)

Groep 3: zicht op sentiment

De sentiment analyse van reviews. Hoe bepaal je sentiment? En hoe breng je dat in kaart? In de wereld van data begin je dan met een classificatie van sentimenten. En in dit geval doet Alteryx het vóór je. De uitdaging bij een sentimentanalyse is dat het juiste sentiment wordt toegewezen aan de tekst. Echter kan tekst dubbelzinnigheden bevatten of sarcasme, waardoor er een risico ontstaat dat het verkeerde sentiment wordt toegewezen. Door middel van een automatische workflow in Alteryx wordt AI gebruikt om de data op sentiment te classificeren. Vervolgens laad je de data in Tableau en bouw je een dashboard  waarin het gemiddelde sentiment van de reviews zichtbaar is en je de mogelijkheid hebt om verder in te zoomen op specifieke casussen. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Neem dan contact met ons op.

Het resultaat? Zicht op sentiment. En daarmee de mogelijkheid om je klanttevredenheid te verhogen.

Reflectie en impact

Jan Pezie: “Wat een resultaat! En dat in één dag. Ik wil graag een keer “onder de motorkap” van de oplossingen kijken om te onderzoeken in hoeverre de prototypes daadwerkelijk ingezet kunnen worden. Daar helpen wij natuurlijk graag bij, Jan! De Hackathon bood niet alleen nieuwe inzichten voor toepassingen bij Kees Smit, maar  ook over de mogelijkheden van Alteryx en ChatGPT voor het snel ontwikkelen van functionaliteiten in het algemeen.

Onze Infotoppers zelf zijn erg enthousiast over wat je kunt bereiken in zo’n kort tijdsbestek. Deze werkwijze gecombineerd met multidisciplinaire expertise leidt tot gave resultaten. De sfeer was ontspannen, ondanks een gevoel van competitie. De resultaten van één dag intensieve samenwerking zijn niet alleen verrassend maar ook motiverend voor toekomstige projecten.

Hackathon op locatie!

Wil jij graag een AI Hackathon bij jou op locatie?
Wij kunnen je verder helpen.

NEEM CONTACT OP