Vijf stappen om e-learning over datagedreven werken succesvol te maken

Datagedreven werken is hot en e-learning kan een goede manier zijn om medewerkers datavaardiger te maken. De kwaliteit van veel e-learning programma’s is hoog; toch blijft het effect achter. Wat kun je doen om te zorgen dat jouw medewerkers niet alleen een cursus volgen, maar de kennis die zij opdoen daadwerkelijk toepassen en daarmee zichzelf én de organisatie een stap verder brengen?    

E-learning biedt mooie kansen, maar we benutten ze niet

Sinds Nederland massaal thuiswerkt als gevolg van de coronamaatregelen, schieten e-learning programma’s als paddenstoelen de laptop uit. Het idee is natuurlijk fantastisch: je koopt een e-learning programma in en stelt het beschikbaar aan de hele organisatie. Medewerkers loggen erop in, gaan lekker aan de slag en na een half jaar zit iedereen op het gewenste niveau. Appeltje. Eitje. Of toch niet?

In theorie biedt het mooie kansen, maar in de praktijk blijken de resultaten tegen te vallen. Een enkeling heeft de discipline en de intrinsieke motivatie, maar de meeste medewerkers geven het werk en de waan van de dag voorrang. En áls ze een cursus van A tot Z volgen, is het effect ervan in het dagelijkse werk vaak niet wat ze vooraf hoopten.    

Bij Infotopics hebben we hetzelfde meegemaakt. We hadden een mooi programma ingekocht met allerlei modules waar iedereen mee aan de slag kon. Dat wilden we ook best. Maar… We. Deden. Het. Niet. En dat zette ons aan het denken.

Vijf stappen om resultaat te bereiken met e-learning

We zijn ermee aan de slag gegaan en hebben een manier bedacht en getest die wél succesvol is. Vijf stappen staan hierin centraal.

  1. Verbind je e-learning programma aan de visie en doelstellingen van je organisatie.
  2. Zorg dat je je e-learning zo inzet dat je niet alleen het hoofd van medewerkers prikkelt, maar ook de verbinding maakt met hart en handen.
  3. Maak gebruik van een datacoach, om te zorgen dat de gewenste gedragsverandering en de vertaling naar de praktijk daadwerkelijk op gang komen.
  4. Doe vooraf een literacy test en meet in het vervolgproces voortdurend de vooruitgang.
  5. Bouw een community en laat elkaar zien welke resultaten je behaalt en wat dit jou en de organisatie oplevert.

Hierna lichten we de tips toe. 

Ad 1. Verbind je e-learning aan je visie en doelen

Een e-learning opleiding heeft vooral kans van slagen wanneer de organisatie duidelijk maakt waarom het zo belangrijk is dat medewerkers ermee aan de slag gaan. Maak duidelijk wat de toegevoegde waarde is. Leg uit hoe de opleiding past in de visie en bijdraagt aan het dagelijkse werk en de organisatiedoelen. 

Ad 2. Maak verbinding met medewerkers: hoofd, hart, handen

Gebruik niet alleen logische, rationele argumenten om het belang van een opleiding aan te geven. Raak medewerkers. Maak verbinding met hun hart. Vaak zit die verbinding dichtbij de missie en de waarden van de organisatie. Tot slot, maak het praktisch; zorg dat medewerkers alles wat ze zich eigen maken, ook toepassen in de praktijk.  

Ad 3. Maak gebruik van een datacoach

Vooral bij dat laatste, de toepassing, kan een datacoach enorm helpen. De datacoach haalt de vrijblijvendheid eraf. Hij bewaakt het proces, zorgt dat medewerkers daadwerkelijk aan de slag gaan en dat ze het geleerde in de praktijk brengen. Zodat iemand ervaart: ‘Hier heb ik echt wat aan!’

Ad 4. Meet de beginsituatie met een literacy test

Met de literacy test, oftewel datavaardigheidstest, stel je vast wat de beginsituatie is en hoever je op weg bent naar het einddoel. Je maakt de opgedane kennis inzichtelijk en hangt er ook een niveau aan. Dat stimuleert medewerkers om stappen te zetten en maakt het voor de HR- of businessmanager duidelijk hoever iedereen op weg is. Koppel je dit aan de team- en/of bedrijfsdoelen, dan ontstaat een goed beeld van de datavaardigheid binnen de organisatie. Je kunt dan vaststellen: waar zijn we al voldoende in ontwikkeld en waar ontbreken nog de kennis, vaardigheden en/of motivatie om stappen te zetten naar waar we naartoe willen?

Ad 5. Bouw een community en wissel ervaringen en resultaten uit

Sturen van bovenaf is ondersteunend, maar ook de bottom up beweging helpt om je e-learning succesvol te maken. Community building is een mooie manier om dit in gang te zetten. Stimuleer medewerkers om hun leerervaringen te delen met collega’s en met name om te laten zien hoe zij het geleerde in de praktijk hebben toegepast. ‘Ik heb dit gedaan en kijk wat het mij aan inzicht of tijdwinst oplevert.’ Dan zet je stappen die veel verder gaan dan de individuele ontwikkeling van een medewerker; ze leveren het hele team of de hele organisatie iets op.

Hoe geef je het vorm in de praktijk?

Vorige week spraken we hierover met een organisatie en was de reactie: ‘Het klinkt allemaal heel logisch, maar hoe geven we er in onze praktijk vorm en inhoud aan?’

Allereerst dit: als je als organisatie daadwerkelijk met data wilt gaan werken, zet je een veranderingsproces in gang. Je maakt de stap – zeg maar gerust: sprong – van ad hoc terugkijken naar structureel vooruitkijken. Om dat te bereiken, moet je als organisatie en als medewerker continu blijven leren en ontwikkelen. Elke keer als je een stap hebt afgerond, kijkt de volgende uitdaging je aan.  

E-learning is heel geschikt als onderdeel van zo’n leer- en ontwikkelproces. Iedereen kan hiermee immers op een zelfgekozen moment en plek en in eigen tempo aan de slag. Maar zoals we in dit blog vertellen, kent e-learning zijn beperkingen. Wil je daadwerkelijk resultaat behalen, dan zul je een mix moeten creëren van allerlei vormen van leren. En dan heb je het over blended learning.

Blended learning

Bij blended learning kies je voor een combinatie van online en offline leren en van individueel en gezamenlijk leren. Daarbinnen zijn oneindig veel mogelijkheden.

Binnen het thema datagedreven werken biedt Infotopics programma’s aan waarmee we mensen de basiskennis en -vaardigheden bijbrengen. Die kun je aanvullen met specifieke thema’s of werkvormen, op maat gemaakt. Dan bouwen we in feite een eigen organisatiecurriculum, volledig gericht op de doelstellingen van jouw organisatie.

Bij al onze programma’s zetten we een datacoach in om je te helpen de vertaalslag te maken naar de praktijk.

Meer weten over effectief blended learning inzetten?

We gaan graag met je in gesprek om een programma op maat voor jou en je team(s) samen te stellen!
Lees ook het succesverhaal van VolkerWessels om een beeld te krijgen wat het voor jou en je organisatie kan betekenen.

Neem contact op