Hackathon Artificial Intelligence in het onderwijs!

Op 8, 9 en 10 november namen enkele collega’s van Infotopics deel aan ‘the hackathon on artificial intelligence in education’ aan de Universiteit van Twente. Onze collega’s zijn druk aan de slag gegaan met een casus op het gebied van data, stuurinformatie, visualisatie en het gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens in het onderwijs. Gedurende drie dagen was er een intensieve samenwerken om de casus met behulp van AI-toepassing te ontwikkelen. Hun oplossingen werden op de laatste dag voorgelegd aan een deskundige jury. Wil je meer weten over de inzichten en hoogtepunten die onze collega’s hebben opgedaan tijdens dit evenement, lees dan verder.

Loes Rouwhorst, Accountmanager Onderwijs

Tijdens ons boeiende avontuur op de hackathon aan de Universiteit Twente werden we warm ontvangen met een inspirerende introductie door Maurice van Keulen (Associate Professor Data Science) over machine learning en AI. Het meest opmerkelijke moment voor mij was de grondige verkenning van de ‘Short Cut’ van de AI, waarbij ik ontdekte hoe AI soms een binnendoorweg neemt om tot een resultaat te komen – en dat is niet altijd de juiste weg.

Floris Engelbertink, Consultant & Young Data Professional (YDP)

Tijdens de “AI in het onderwijs” Hackathon nam Bertine van Deyzen, Projectmanager AI in Educatie bij SURF, het woord om inzichten te delen over de veelbelovende rol AI in het onderwijs. Ze stipte hier de onderwerpen aan die we tijdens deze Hackathon zelf ook behandelden. Enkele hot topics waren: de potentiële bijdrage van AI in het verlichten van de werkdruk van docenten, het optimaliseren van het onderwijs voor individuele leerlingen en het verhogen van de effectiviteit van digitale leermiddelen.

Heel interessant was haar visie op de AI trends van 2023, maar zeker de trends die er op korte termijn aan zitten te komen. Denk hierbij aan ChatGPT 4 Turbo, Google Gemini, de nieuwe manier van coderen en de invloed van AI op het maken van afbeeldingen.

Kortom, een leuk en leerzaam moment tijdens de Hackathon!

Monique Damveld, BI Consultant

Het leren van collega’s en het samenwerken met collega’s vanuit verschillende invalshoeken zorgt voor een vernieuwende dynamiek. De diversiteit in onderwerpen tijdens de presentaties was opvallend, maar één gemeenschappelijke factor verbond ze allemaal: de inzet van generatieve kunstmatige intelligentie (AI). Deze inspirerende ervaringen benadrukken niet alleen het belang van samenwerking, maar ook de impact van geavanceerde technologieën op ons dagelijks werk.

Marco Bosman, Engineer

Met veel genoegen kijk ik terug op onze deelname aan de Hackathon ‘AI in het Onderwijs’. Het was een prachtige ervaring om in een levendige en dynamische omgeving met een groep enthousiaste collega’s een belangrijk probleem proberen op te lossen.

De Hackathon was uitstekend georganiseerd, we hadden bijvoorbeeld begeleiding van AI-Jedi’s die ons technisch ontzorgden. Hierdoor konden wij ons volledig richten op het onderwijskundige probleem, en het technische laten voor wat het is.

Ik ben erg trots op onze oplossing: ‘TeachAid’. Een AI-assistent voor de onderwijzer die gericht en direct toepasbare handelssuggesties doet, om een individuele leerling in de klas zo goed mogelijk te begeleiden. In een tijdperk waarin klassen groter worden en leraren schaarser, maakt ‘TeachAid’ het mogelijk om onderwijs toch toe te spitsen op het individu. Immers, elk kind is uniek.

Maurice Munting, BI Consultant

De Hackathon aan de Universiteit Twente was een inspirerend evenement op het gebied van AI en machine learning in het onderwijs. Er kwamen interessante voorbeelden voorbij waarbij een Machine learning model instaat was om patronen in medische foto’s te herkennen voor het voorspellen van een botbreuk. Tegelijkertijd werd ook aangetoond dat Machine learning modellen op basis de input gevoelig kunnen zijn voor vooringenomenheid in onderliggende data en het nemen van afkortingen om tot de meest accurate uitkomst te komen. In combinatie met de unieke werkvorm van een Hackathon konden kansen, uitdagingen en sociaal-ethische aspecten rondom de toetreding van AI in het onderwijs verder worden uitgewerkt. Dit resulteerde in indrukwekkende AI-oplossingen die onderverdeeld konden worden naar verhouding van de mate van automatisering van de AI-oplossing en de mate van controle van de docent, wat een belangrijke succesfactor is voor de toepasbaarheid van AI in het onderwijs.

Hackathon op locatie!

Wil jij graag een AI Hackathon bij jou op locatie?
Wij kunnen je verder helpen.

NEEM CONTACT OP