Op 11 september 2001 vond de dodelijkste terroristische aanslag plaats en nu, bijna 17 jaar later, is terrorisme nog altijd een actueel onderwerp. Maar hoe groot is dit probleem tegenwoordig en welk verhaal kunnen wij over dit onderwerp vertellen met behulp van datavisualisaties?

Mijn zoektocht naar openbare datasets

In mijn zoektocht naar data omtrent dit onderwerp kwam ik terecht op de website van Kaggle, waar veel openbare datasets te vinden zijn. Hier slaagde ik erin om een uitgebreide dataset te vinden met allerlei data over terrorisme tussen 1970-2016. Deze data is afkomstig uit de Global Terrorism Database (GTD). Daarnaast heb ik data gebruikt over internationale wapenimport en -export (1970-2016), afkomstig van de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Arms Tranfers Database; data met betrekking tot armoedecijfers (1974-2015) en data omtrent politieke stabiliteit (1996-2016), beide afkomstig van The World Bank.

De data prepareren met Alteryx

Omdat de data niet direct bruikbaar was voor data-analyses en -visualisaties, heb ik deze met behulp van Alteryx geprepareerd. Met Alteryx heb ik voornamelijk de ongestructureerde data gestructureerd in bruikbare dimensies en meetwaarden met de juiste datatypes. Hieronder is een voorbeeld van één van de geprepareerde CSV-bestanden.

Data vóór preparatie

DData voor preparatie in Alteryx

Preparatie:

Data Preparatie in Alteryx

Data na preparatie:

Data na preparatie in Alteryx

Daarna heb ik gezorgd voor een outputtabel in de vorm van een Tableau Data Extract zodat ik dit in kon lezen in Tableau om de verschillende analyses’uit te voeren.

Analyses en Visualisaties in Tableau

De analyses en visualisaties die ik in Tableau gemaakt heb zijn gericht op de zes onderstaande vragen/onderwerpen:

  1. Hoe zijn de veranderingen in 2016 ten opzichte van 1970?
  2. Hoe is de trend over de tijd heen en welke aanslagen hebben daaraan bijgedragen?
  3. Welke landen worden het meest getroffen en welke groepen zijn daarin actief?
  4. Hoe ziet de internationale wapenhandel eruit?
  5. Op welke manier hangen armoede en politieke (in)stabiliteit samen met terrorisme?
  6. Hoe presteert de top 10 meest getroffen landen ten opzichte van de overige landen?

Story in Tableau

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden maak ik in Tableau gebruik van Storytelling.

Het begin van de story laat op hoog niveau visualisaties zien, voornamelijk het verloop van terrorisme over de jaren heen. Hierbij kan eventueel ingezoomd worden door middel van de interactiviteit van Tableau om meer gedetailleerde informatie te raadplegen.

Bovenstaande visualisatie geeft duidelijk weer dat er tussen 1977-1984 een stijgende trend was waarbij de aantallen in zeven jaar tijd verdubbelden. Daarna fluctueerden de cijfers enigszins stabiel tot 1997, waarna een lichte daling plaatsvond. Van 1999 tot 2007 stegen de aantallen weer, met in 2001 een uitschieter door de meest dodelijke terroristische aanslag in de geschiedenis die plaatsvond op 11 september in de Verenigde Staten. Tussen 2007-2011 zijn de aantallen wederom licht gedaald en vanaf 2011 tot heden is het aantal slachtoffers van terroristische aanslagen verdrievoudigd.

Het tweede deel richt zich op de top 10 meest getroffen landen en de ontwikkeling daarvan ten opzichte van de overige landen.

Op basis van zowel het aantal terroristische aanslagen, als het aantal (dodelijke) slachtoffers blijkt Irak het vaakst getroffen te worden. Irak kreeg tussen 1970-2016 te maken met 22.130 aanslagen. Hierbij vielen in totaal 191.464 slachtoffers, waarvan er 71.082 zijn overleden. In Irak is ISIL de meest actieve terroristische groep, waarbij bombardementen en explosies met 83,20% van het totaal aantal aanslagen de vaakst voorkomende type vormen.

Mijn Tableau dashboard

Bekijk in het onderstaande dashboard de volledige visualisaties die ik uitgewerkt heb aan de hand van de vooraf opgestelde vragen.
Ontdek hoe je door middel van de diverse soorten visualisaties eenvoudig en snel antwoord krijgt op de vragen.

Zelf aan de slag in Alteryx & Tableau?

Wil je zelf aan de slag in Alteryx & Tableau om de vragen die in jouw organisatie spelen weer te geven middels visualisaties? Download dan de gratis trials: https://infotopics.nl/software/download/