Zuyderland – Van data naar waardegedreven zorg

Zuyderland is de grootste werkgever én het grootste medisch centrum van Limburg.  Ze streven er continu naar om toepasbare nieuwe ideeën, middelen,  technieken, diensten en processen voor de zorg- en dienstverlening te ontwikkelen en succesvol in te voeren. Door innovatief te zijn proberen ze de zorg voor hun patiënten te optimaliseren. Dat heeft niet alleen betrekking op de zorg op de vloer, maar ook innovaties op datagebied zijn aan de orde van de dag.

1,5 jaar geleden is Zuyderland begonnen om met behulp van datavisualisaties de kwaliteit van de zorg makkelijker en sneller inzichtelijk te maken. Vanuit een sterke behoefte om data meer in te zetten voor verbeterbehoeften is er een unieke samenwerking ontstaan tussen de zorgprofessionals, afdeling Kwaliteitsverbetering en BI. Door samen te ontwikkelen sluit de technologie al vanaf het begin aan op de sturingsbehoefte van zorgprofessionals en wordt waardegedreven zorg door data mogelijk gemaakt.

BETERE KWALITEIT VAN ZORG

1,5 jaar geleden is Zuyderland begonnen om met behulp van datavisualisaties de kwaliteit van de zorg makkelijker en sneller inzichtelijk te maken.

Voorheen werd er één keer per jaar data gebruikt om kwaliteitsindicatoren inzichtelijk te maken. Landelijk is tegelijkertijd een richting ingezet waarin er vanaf 2022 uitkomstinformatie voor 50% van de ziektelast beschikbaar moet zijn en in de praktijk gebruikt moet worden. Ook de Raad van Bestuur van Zuyderland had als doelstelling om meer met kwaliteitsdata te doen om zo merkbaar betere zorg voor de patiënt te kunnen creëren.

Vanuit de afdeling Kwaliteitsverbetering werd de visie verder geschreven om kwaliteitsdata beschikbaar te maken voor de zorgprofessionals in de organisatie. Door deze op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen kan er door zorgprofessionals beter worden gestuurd op de kwaliteit van de zorg en dit levert betere zorg voor de patiënten op.

KWALITEITSVERBETERING MET TABLEAU

Vaak komt de visie om datagedreven te werken vanuit de BI afdeling; dat is bij Zuyderland ook het geval. Wat Zuyderland uniek maakt is dat er vanuit de afdeling Kwaliteitsverbetering een specifiek sterke behoefte bestaat om data meer te gebruiken voor verbeterdoeleinden: datagedreven verbeteren.

Een eis vanuit de afdeling Kwaliteitsverbetering was het gebruiksgemak voor de eindgebruiker: de zorgprofessional. Dit is een belangrijke reden geweest om voor Tableau te kiezen. De dashboards zijn toegankelijk en visueel. De zorgprofessional hoeft niet zelf een dashboard te bouwen. Dit doet de afdeling Kwaliteitsverbetering voor ze na een intensief ontwikkeltraject, maar ze moeten er wel makkelijk en snel mee kunnen werken. Die functionaliteit biedt Tableau.

Door de ervaring bij andere zorginstellingen werd er een samenwerking met Infotopics aangegaan. Infotopics biedt Zuyderland periodieke ondersteuning in de vorm van het samen oplossen van vraagstukken, creatief meedenken in oplossingsrichtingen en als sparringpartner gefungeerd voor datavraagstukken (inrichten DWH). Ook werden er vanuit Infotopics korte trainingen aangeboden over specifieke onderwerpen zoals Level of Detail (LOD), Row Level Security etc.

EEN UNIEKE WERKWIJZE: SAMEN BOUWEN AAN DASHBOARDS

De visie van Zuyderland is duidelijk: het verbeteren van de zorg voor patiënten. De visualisaties in Tableau spelen hier een belangrijke rol in. Technologie is hierin echt ondersteunend voor de zorgprofessionals. “Dit is vanaf het begin zo opgezet” vertelt Stijn Lambregts, Afdelingshoofd Kwaliteit, Veiligheid en Bedrijfsvoering. “Door dashboards samen met de zorgprofessionals te ontwikkelen, sluit de technologie aan op de sturingsbehoefte van zorgprofessionals en wordt waardegedreven zorg mogelijk gemaakt.”

In verschillende sessies wordt per aandoening bepaald welke 8 à 10 kwaliteitsparameters het belangrijkste zijn om het zorgpad te meten en te kunnen bijsturen.
De eerste stap is het inzichtelijk maken van de indicatoren, maar door de beschikbaarheid van data kan er een verbeterslag worden gemaakt en kan er worden gestuurd op de kwaliteit van zorg. Door kort cyclisch te sturen ligt de nadruk nu op het verbeteren van de zorg en dit effect merken patiënten dagelijks.

“Door zorgprofessionals van verschillende afdelingen bij hun eigen visualisatie te betrekken, is elk dashboard per aandoening uniek. Het team houdt rekening met de voorkeuren van de zorgprofessional, zodat de dashboards aansluiten bij hun behoefte.” licht Stijn Lambregts toe.

“Landelijk is bepaald dat een aantal indicatoren verplicht in kaart moeten worden gebracht. In de gesprekken met zorgprofessionals merkt Zuyderland dat er naast de verplichte indicatoren, vaak aanvullende indicatoren zijn die de professionals meer inzicht geven. Deze worden daarom ook toegevoegd, zodat de dashboards aansluiten bij de behoefte van de professionals.”

Dit gaat niet zonder slag of stoot. Hierbij kwam de organisatie verschillende uitdagingen tegen. De dataregistratie maakt het door het gebruik van vrije tekst lastig om te ontsluiten. Ook komen niet alle bronnen samen in een centrale database, waardoor de dataverwerking uitdagend is. Hoewel het doel is om de updatefrequentie kortcyclisch te maken is dit vaak nog niet realiseerbaar door deze uitdagingen. De updatefrequentie heeft dus nog niet het gewenste niveau, maar Zuyderland heeft hierin dit jaar grote stappen genomen.

“Door dashboards samen met de zorgprofessionals te ontwikkelen, sluit de technologie aan op de sturingsbehoefte van zorgprofessionals en wordt waardegedreven zorg mogelijk gemaakt.”

Stijn Lambregts, Afdelingshoofd Kwaliteit, Veiligheid en Bedrijfsvoering

DE IMPACT VAN COVID-19

Door Covid-19 is het urgentiebesef van kortcyclisch integraal inzicht enorm toegenomen. De stroom van patiënten ging heel snel en daardoor ontstond de behoefte om net zo snel nieuwe informatie te krijgen. De meerwaarde van een korte cycli werd meteen duidelijk. Ook de druk om de infrastructuur goed aan te leggen is omhoog gegaan.

Door de integratie van de dashboards werd het mogelijk om een aantal keer per dag bijvoorbeeld logistieke informatie, maar ook patiënt-kwaliteitsaspecten te delen. Ook zonder het zorgpad in kaart te hebben gebracht, wat bij Covid-19 nog niet duidelijk was, werd het mogelijk om snel op en af te schalen en de zorg te optimaliseren.
Zuyderland hield overzicht over de capaciteit en logistiek en dit heeft overbelasting en een rampscenario zoals we in Italië hebben gezien vermeden.

DE VOLGENDE STAP

De weg naar het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg is voor Zuyderland net begonnen. Medewerkers worden steeds bewuster van het gebruik van data en worden gestimuleerd om er continu mee aan de slag te gaan.  Dit werpt zijn vruchten af: dagelijks profiteren de patiënten van Zuyderland van betere zorg.

Het uitbreiden van deze unieke werkwijze binnen Zuyderland, maar ook binnen andere zorginstellingen, is de volgende stap. Hierdoor wordt benchmarking tussen verschillende ziekenhuizen mogelijk en kunnen we de kwaliteit van de zorg constant verbeteren.

Zelf aan de slag? Download gratis proefversie

Wil je zelf snel aan de slag en de kracht van Self-Service BI en datavisualisatie ervaren? Download een gratis proefversie van Tableau Desktop, Tableau Server of Alteryx Designer.

DOWNLOAD EEN GRATIS PROEFVERSIE

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Ben je na het lezen van deze klantcase benieuwd hoe wij jou kunnen helpen op weg naar een datagedreven cultuur?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

NEEM CONTACT OP