kramp - klantcase infotopics inspiratiedag

KRAMP. Ooit begonnen als kleine eenmanszaak. Nu uitgegroeid tot de grootste leverancier van onderdelen en accessoires voor de agrarische sector in Europa. Een bedrijf met een doel: Het werk van de klanten zo gemakkelijk mogelijk maken. Ook binnen de bedrijfscultuur staat deze missie hoog in het vaandel. Kramp is ondernemend, innovatief en groot. Actief in 24 Europese landen met 10 distributiecentra. Met haar vooruitstrevendheid zet Kramp altijd een stap meer om voorop te blijven lopen bij de laatste technische ontwikkelingen.

Sinds 2017 doet zij dit samen met Infotopics. Kramp wilde naar één schaalbaar platform voor de waarheid. Daarnaast was de wens dat mensen zelf tot inzichten konden komen; af van de statische dashboards. De samenwerking met Infotopics groeide uit tot een waardevol partnerschap voor beide partijen en de cultuur binnen Kramp heeft zich ontwikkeld tot een echte data gedreven cultuur. Met meer inzicht in customer profitability, financial en non-financial performance en accuratere forecasting.

Kramp heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van datagedrevenheid, niet alleen door de adoptie van Tableau en Alteryx, maar ook het opleiden van mensen en het ruimte en tijd maken voor deze ontwikkeling (proces). Eén ding is zeker; Kramp is klaar voor de toekomst.

TERADATA EN TABLEAU

In maart 2016 ging Remko Schepers, Manager Business Control Development bij Kramp, samen met een IT collega op zoek naar een nieuw datawarehouse en een analytisch platform dat Kramp naar een nieuw analytisch niveau kon brengen. “Het probleem was dat de data niet eenvoudig beschikbaar was. Salesrapporten waren bijvoorbeeld beschikbaar, maar allemaal voor gedefinieerd op tabellen. Zelf in elkaar klikken was nog niet aan de orde en als we deze rapporten wilden hebben dan moest dit via de IT-afdeling. We werkten nog met het ‘oude BI’.” Remko besloot samen met IT collega Bas een plan te maken en naar het management te stappen. “We wilden naar één schaalbaar platform voor de waarheid.” Daarnaast was de wens dat mensen zelf tot inzichten konden komen; af van de statische dashboards.

Kristin Acis-Mousa - Specialist Informatie-analyse

Remko Schepers – Manager Business Control Development
Presenteert op Infotopics Relatiedag

Coen Geeshink - Specialist Informatie-analyse

SELF-SERVICE BI; ZELF DOEN

In verschillende ‘waves’ wist Remko samen met een team nieuwe tooling en een data warehouse te implementeren. “Het eerste jaar zijn we bezig geweest met het opzetten van het nieuwe datawarehouse. Toen er data kwam moest er een analytisch platform gekozen worden. Uiteindelijk viel de keuze op Tableau.” aldus Remko. Infotopics haakte aan als implementatiepartner. “Er was meteen een goede klik met Infotopics en ook de Twentse nuchterheid van Infotopics sprak direct aan.”

In 2017 verzamelde Remko een drietal early adopters die vooruitstrevend waren en de noodzaak zagen om aan de slag te gaan met Tableau. Ze volgden trainingen bij Infotopics en de eerste populatie ontwikkelaars werd opgeleid. Eind 2017 werd de conclusie getrokken dat er meer projectmatig gewerkt moest gaan worden. “Dat lukte ons niet in de bestaande functies; we deden het project er een beetje bij. We liepen tegen de max aan.” Met een nieuw projectplan en een externe kwartiermaker is gestart om meerdere afdelingen datagedreven te maken.

In de tussentijd waren er al meerdere groepen ontwikkelaars door Infotopics opgeleid en er was behoefte aan extra ondersteuning en ervaring. Er is toen besloten om maximale capaciteit in te zetten en te investeren in consultants van Infotopics. “In 2018 heeft er veel ontwikkeling plaatsgevonden en konden we zelf ervaren wat er wel en niet past. Aan het einde van dit jaar moesten we op eigen benen kunnen staan. Selfservice BI; zelf doen.”

PROFITABILITY ANALYTICS

“In 2019 merkten we dat in de verschillende domeinen het kennisniveau groeide. Mijn focus lag nu op Finance. We wilden dat Finance grip op hun eigen data kreeg en duidelijke dashboards had. Dat heeft inmiddels helemaal vorm gekregen. Iets waar ik echt trots op ben.” licht Remko toe. Dankzij een heel ambitieus Customer Profitability project ontstond er een goede usecase voor Alteryx. “We gaan steeds verder en voegen waarde toe met data.”

Bij Customer Profitability is uit bijna alle systemen data gecombineerd om zo de werkelijke totale kosten en opbrengsten per klant inzichtelijk te maken, dus niet alleen de in- en verkoop, maar ook wat het kost als een accountmanager er naar toe gaat, als de klant belt met het callcenter, of producten retour stuurt. “Dit geeft ontzettend veel nieuwe inzichten die we hiervoor gewoon nog niet hadden en waarmee we enorm veel waarde kunnen toevoegen aan de business. Ik denk dat ieder bedrijf dit inzicht wel zou willen hebben.”

Kramp heeft bewust gekozen om IT en BI van elkaar los te koppelen. Ook is er een verandering in de mindset ontstaan. “Voorheen werd er wel eens gezegd dat de data niet beschikbaar is, waardoor er niet gerapporteerd kon worden. De data was er wel, maar niet in de juiste vorm.” Deze verandering zorgt voor een versnelling van processen. “Mensen zijn ook zelf databronnen uit gaan vragen en blootleggen.” Er ontstond een efficiëntere samenwerking tussen de business en IT mede doordat er een grote overlap was van de kennis over de praktijk en kennis van de techniek. Uiteindelijk komen deze databronnen terug in het centrale datawarehouse en hierdoor kunnen mensen zelf aan de slag en nieuwe projecten starten. “Als team zijn we nu in staat om datagedreven te werk te gaan binnen projecten en zelf inzichten te creëren, waardoor we over kunnen gaan tot de juiste acties.”

Harry Kraaij - Sr. Specialist Informatie-analyse

“Ik zag Infotopics initieel als een bedrijf dat zorgt voor extra ontwikkelcapaciteit. Dit ontpopte zich steeds meer als een kennispartner binnen Kramp; de development- en consultant power. De consultants van Infotopics zijn inmiddels zodanig geïntegreerd dat ze onderdeel zijn geworden van het team, maar brengen doordat ze ook op veel andere plekken komen vaak nieuwe kennis en ideeën mee, en dat is weer een inspiratiebron voor de rest van het team. Een echte win-win situatie!”

Remko Schepers, Manager Business Control Development

TRUSTED PARTNERSHIP

Kramp en Infotopics zijn een partnership aangegaan in het vinden van nieuwe toepassingen en in de ontwikkeling van een datagedreven self-service organisatie. Een mooie leeromgeving voor beide partijen. “Ik zag Infotopics initieel als een bedrijf dat zorgt voor extra ontwikkelcapaciteit. Dit ontpopte zich steeds meer als een kennispartner binnen Kramp; de development- en consultant power. De consultants van Infotopics zijn inmiddels zodanig geïntegreerd dat ze onderdeel zijn geworden van het team, maar brengen doordat ze ook op veel andere plekken komen vaak nieuwe kennis en ideeën mee, en dat is weer een inspiratiebron voor de rest van het team. Een echte win-win situatie!”

Infotopics is ook een sparringspartner die kan helpen met vraagstukken en bij de doorontwikkeling. Een mooi voorbeeld hiervan is AppsforTableau. “Er is een basis ontstaan waarbij we elkaar makkelijk vinden voor het uitdenken van nieuwe toepassingen en oplossingen voor business vraagstukken, over en weer. Ik vind het belangrijk dat er ruimte is om te kunnen delen wat we wel en niet willen doen en we blijven uiteraard kritisch kijken. Die open relatie maakt dat we Infotopics waarderen als partner. Een open omgeving om informatie te kunnen delen.“

Emmy Heerdink - Programma Manager Infotopics | Björn Bruggink - Business Manager Infotopics
Het KPN BI Team

THE NEXT STEP

Inmiddels is Kramp een sterk datagedreven bedrijf dat blijft innoveren. “Met de opgedane kennis die Infotopics ons heeft gegeven over Tableau en Alteryx, moeten we onszelf kunnen redden. Dat is een test. De basis is gelegd, maar nu moeten we naar the next level. We zijn bijvoorbeeld aan het experimenteren met forecasting en proberen deze meer geavanceerde toepassingen naar de business te brengen. Op deze manier ontstaan er weer nieuwe projecten die we met Infotopics kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Zo krijg je trapsgewijs het data-driven maturity level van de gehele organisatie omhoog.”

THE JOURNEY

Kramp zal zich de komende jaren de focus leggen op zelfsturend landenmanagement. Iets waar eenduidig management en een open en directe cultuur goed samen gaan. “Met onze spin-in-het-web-functie beheren en ontwikkelen we een toolkit voor het management, waaronder het Integrated Country Performance Dashboard. Hierin worden KPI’s met duidelijke eigenaren in de business vastgesteld, centraal geautomatiseerd opgehaald en eenduidig beschikbaar gesteld. Het samenvatten, valideren en beschikbaar maken van de data, dat ligt bij ons, maar de inhoudelijke expertise en verdiepende dashboards ligt in de business bij de experts en stewards.

We hebben nu de tools én de skills. Dit maakt dat we de essentiële ingrediënten hebben om het management goed bij te kunnen staan. Het is mooi om de kracht te laten zien van kennis en kunde binnen het team.” Ook zal er meer focus komen te liggen op het uitrollen van kennis en resources bij collega’s in het buitenland.

“De druk van het team ligt op de grote projecten en vraagstukken vanuit de board of directors. Het ideaalplaatje dat alle powerusers met de ruwe data aan de slag kunnen is nog niet gelukt. Ons doel is om de tijd, capaciteit en vaardigheden op lokaal niveau ook naar een hoger niveau te tillen. Zo creëer je ruimte voor lokale experts om een andere rol aan te nemen en zelf meer waarde uit data te halen.”

Emmy Heerdink - Programma Manager Infotopics | Björn Bruggink - Business Manager Infotopics

Zelf aan de slag? Download een gratis proefversie

Wil je zelf snel aan de slag en de kracht van Self-Service BI en datavisualisatie ervaren? Download een gratis proefversie van Tableau en/of Alteryx.

DOWNLOAD PROEFVERSIE

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Ben je na het lezen van deze klantcase benieuwd hoe wij jou kunnen helpen op weg naar een datagedreven cultuur? Neem vrijblijvend contact met ons op.

NEEM CONTACT OP