De data staat klaar en de vragen zijn geformuleerd, maar met welke grafiek of visualisatie zal jij jouw antwoord geven?

Whitepaper Tableau - Data storytelling - Infotopics Tableau Gold Partner

Het omzetten van data in een goede visualisatie is de eerste stap bij het maken van een impact. Er moet hierbij een weloverwogen keuze voor een dashboardontwerp gemaakt worden, zodat nieuwe bedrijfsinzichten en data-gedreven antwoorden op businessvragen het beste tot hun recht kunnen komen.

Lees dit whitepaper en ontdek:

  • Welke visualisatie de juiste antwoorden biedt op jouw vragen.
  • Waarom jij gerelateerde visualisaties zou moeten combineren.
  • Hoe filters een context bieden aan het antwoord op jouw businessvraag.
  • Tips bij het maken van betekenisvolle visuele analyses.
Download whitepaper