Provincie Groningen – Geurgehinderden

Het onderstaande dashboard laat zien hoeveel geurhinder er mogelijk kan worden ondervonden, veroorzaakt door bedrijven die onder de bevoegdheid van Provincie Groningen vallen.