Logo Q3 groep - klant InfotopicsIn de Q3-groep werken 3 adviesbureaus samen: Hoffmans & Heegsma BV, Infotopics BV en Penna onderwijsadviseurs BV. Deze partners brengen hun kwaliteiten in op de terreinen van kwaliteitszorg, passend onderwijs, opbrengstgericht werken, innovatie en informatiesystemen voor het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs.

AANLEIDING

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat zij voor ieder kind passend onderwijs moeten aanbieden, ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de onderwijsloopbaan van ieder kind. Samenwerkingsverbanden moeten zorgen voor een dekkende ondersteuningsstructuur in hun regio, oftewel zorgen dat er voor iedere leerling een passende onderwijsvoorziening is. Het is voor een samenwerkingsverband en de daaronder vallende schoolbesturen essentieel te weten in hoeverre ze aan alle onderwijs- en zorgbehoeften kunnen voldoen; daarom wordt een zogenoemd schoolondersteuningsprofiel opgesteld.

Klantcase Q3 groep - zorgplicht
Klantcase Q3 groep - Petra Heegsma

PETRA HEEGSMA

Onderwijsadviseur

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Onderwijsadviseurs Jos van der Pluijm, Petra Heegsma en Cor Hoffmans ontwikkelden samen met Infotopics een concept voor dit wettelijk verplichte school-ondersteuningsprofiel. Dit concept wordt door de Q3 groep geleverd; de organisatie waarin genoemde partijen samenwerken.

UNIEK CONCEPT

Uitgangspunt is een eenvoudige en betaalbare dienst die zowel de school, het bestuur, als het samenwerkingsverband inzicht geven in de stand van zaken. Het schoolondersteuningsprofiel is daarmee een uniek concept dat snel en gedetailleerd eenduidige rapportages biedt per doelgroep. Met het invullen van een generieke digitale vragenlijst op schoolniveau wordt het ondersteuningsaanbod doeltreffend en consistent gemeten. Rapportages voor de school, het bestuur en het samenwerkingsverband worden, verrijkt met DUO-gegevens, automatisch gegenereerd in direct bruikbare vorm. Voor besturen en samenwerkingsverbanden wordt daarnaast een analyse instrument meegeleverd, waardoor de informatie direct kan worden gebruikt voor het doorvoeren van verbeteringen die helpen te voldoen aan de genoemde zorgplicht.

“Door inzet van de instrumenten van Infotopics en de expertise van de onderwijsadviseurs is de tijd- en werkdruk van samenwerkingsbanden en scholen fors gereduceerd.”

Petra Heegsma, Onderwijsadviseur

TIJD- EN WERKDRUK

Petra Heegsma, Onderwijsadviseur Q3 groep: ‘De samenwerkingsverbanden en de scholen voelden veel tijd- en werkdruk om de data voor het schoolondersteuningsprofiel te verzamelen en te analyseren. Door inzet van de instrumenten van Infotopics en de expertise van de onderwijsadviseurs is dit fors gereduceerd en blijkt het schoolondersteuningsprofiel in de praktijk een mooi middel om het gesprek over ondersteuning en begeleiding aan te gaan op scholen.’

Inmiddels hebben meer dan 3000 scholen binnen 40 samenwerkingsverbanden in het primair- en voortgezet onderwijs gebruik gemaakt van dit concept.

Q3 groep klantcase - rekenen

Zelf aan de slag? Download gratis proefversie

Wil je zelf snel aan de slag en de kracht van Self-Service BI en datavisualisatie ervaren? Download een gratis proefversie van Tableau Desktop, Tableau Server of Alteryx Designer.

DOWNLOAD EEN GRATIS PROEFVERSIE