GGD GHOR Nederland – Van Covid-19 naar datastroomversnelling

GGD GHOR Nederland werkt mee aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners van Nederland: de publieke gezondheid en veiligheid. Op dit moment zet GGD GHOR Nederland zich met man en macht in om het coronavirus onder controle te krijgen. Ze ondersteunt de regionale GGD’en bij de uitvoering van de testwerkzaamheden, het bron- en contactonderzoek en het vaccineren.

GGD GHOR Nederland is de landelijke vereniging van de 25 regionale GGD’en en GHOR-bureaus en staat voor geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. GHOR-bureaus leiden en coördineren geneeskundige hulpverlenging bij rampen en crisis situaties. Elke gemeente in Nederland heeft een GHOR-bureau en valt onder een GGD-regio.

GGD GHOR Nederland –
Van Covid-19 naar datastroom- versnelling

GGD GHOR Nederland werkt mee aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners van Nederland: de publieke gezondheid en veiligheid. Op dit moment zet GGD GHOR Nederland zich met man en macht in om het coronavirus onder controle te krijgen. Ze ondersteunt de regionale GGD’en bij de uitvoering van de testwerkzaamheden, het bron- en contactonderzoek en het vaccineren.

GGD GHOR Nederland is de landelijke vereniging van de 25 regionale GGD’en en GHOR-bureaus en staat voor geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. GHOR-bureaus leiden en coördineren geneeskundige hulpverlenging bij rampen en crisis situaties. Elke gemeente in Nederland heeft een GHOR-bureau en valt onder een GGD-regio.

DE EERSTE GOLF

Ook voordat de Covid-19-epidemie uitbrak, werkten alle 25 GGD’en  keihard aan de publieke gezondheid. Sinds de uitbraak komt daar ook de geneeskundige hulpverlening in de regio bij (GHOR) en werken de regio’s nauwer met elkaar en met partners samen om de crisis het hoofd te bieden. In steeds rapper tempo werden teststraten opgericht om Nederland te kunnen testen op corona, en daarmee inzicht te krijgen in de virusverspreiding. Data moesten worden gedeeld met verschillende stakeholders zoals het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, laboratoria en de regionale GGD’en zelf. Veel van deze data werden verzameld in CoronIT: het landelijk registratiesysteem voor coronatesten.

Experts op vlak van epidemiologie en infectiepreventie werk(t)en de klok rond om zowel het virus als de performance van de GGD’en te monitoren, te adviseren op vlak van beleid en opvolging te geven aan positieve testresultaten in de vorm van bron- en contactonderzoek.

Het jaar 2020 was een turbulent jaar waarin er met man en macht gewerkt moest worden aan oplossingen. GGD GHOR Nederland is in korte tijd flink gegroeid als organisatie en is mede dankzij initiatieven zoals dat van GGData verder gekomen op vlak van dashboarding en analytics. Infotopics raakte in een vroeg stadium betrokken bij de technologiekeuze hiervoor: Tableau. Samen met Infotopics werd een projectteam gevormd die aan de slag ging met interactieve dashboards.

RAPPORTAGESTRATEGIE EN PRORITEITEN

Vele stakeholders meldden diverse informatiebehoeftes die vervuld moeten worden. Het GGData team en Infotopics hebben samen met product owner Wouter Gude en projectmanager Harry Pennings gespard over de inrichting van het Tableau-platform om alle eindgebruikers een gestroomlijnde ervaring te geven wanneer ze op zoek zijn naar de nieuwste inzichten. Een greep uit de informatiebehoeftes:

Waar moet ik de volgende teststraat openen? Hoeveel capaciteit in de vorm van mensen heb ik om al die positieve tests op te volgen? Wanneer kan ik afspraken inplannen? Hoe staat het ervoor bij de laboratoria? Hoe zijn de doorlooptijden? Hoe staat het ervoor met de datakwaliteit? Waar kunnen we Covid-19 patiënten opvangen? Zijn er knelpunten in de zorg die acuut verholpen moeten worden?

Gedurende de periode die volgde werd continu met elkaar geschakeld om te zorgen dat de juiste governancestructuren werden doorgevoerd. Hiermee konden de juiste mensen op de juiste plek met de juiste data hun inzichten vergaren; kon recent ontsloten informatie direct in Tableau dashboards getest worden en na acceptatie doorgezet naar productie; en konden groeiende behoeftes worden opgenomen in de volgende iteraties van datasets en dashboards.

BEHAALDE SUCCESSEN

Met al deze inspanningen zijn de nodige successen behaald. In korte tijd is het grootschalig testen in Nederland opgezet waarmee dagelijks tienduizenden personen een afspraak kunnen maken voor een coronatest en meestal de volgende dag al de uitslag krijgen. Met hoge granulariteit wordt de testketen gemonitord en geoptimaliseerd; en kan er zowel landelijk (door het RIVM) en regionaal (door de 25 GGD’en) zicht worden gehouden op het virus. Daarmee kunnen de juiste beslissingen genomen worden voor o.a. het testbeleid en het inzetten van gerichte maatregelen of versoepelingen.

Datatransformatie als wapen tegen corona: keiharde noodzaak en succesfactor

Wouter Gude, Adviseur datagedreven zorg & innovatie

VACCINEREN

Sinds medio december 2020 zijn GGD’en van start gegaan met vaccineren: de volgende en definiërende stap in de coronabestrijding. Dankzij slim hergebruik van de opgezette infrastructuur, systemen en processen in het kader van coronatesten, was GGD GHOR Nederland in staat binnen enkele weken de landelijke campagne op te starten.

Een succesfactor was hierbij de eerdere ervaringen en datatransformatie dat de organisatie had doorgemaakt: terwijl er rondom vaccineren veel andere informatiebehoeften ontstonden dan bij testen, bijvoorbeeld rondom capaciteitsbepaling en schaarste van vaccins, was het mogelijk om binnen korte tijd landelijke en regionale vaccinatiedashboards te ontwikkelen.

Nu zijn GGD’en de landelijke belanghebbenden voorzien van inzicht in de organisatie en de prestaties van hun eigen priklocaties. Continu wordt gewerkt aan het ontsluiten van nieuwe informatie en het inzichtelijk maken van de stand van zaken.

HOE VERDER

Na het lopen van ‘een sprint met de duur van een marathon’ wil GGD GHOR Nederland doorpakken. Ook na corona. Één waar het datagedreven werken onverminderd van belang blijft. Na het leggen van het fundament zal er ruimte ontstaan om door te groeien op vlak van data science. Door te prognosticeren kan nog sneller en nog raker worden ingegrepen op moment dat een nieuwe epidemie dreigt te ontstaan. Andere lessons learned omvatten de kans om die grote volumes aan data optimaal te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden met bijvoorbeeld moderne cloudtechnologie die security helpt te waarborgen en ruimte biedt voor verdere groei van GGD GHOR Nederland als coördinator tijdens rampscenario’s en als belangenbehartiger voor de 25 GGD regio’s die we in Nederland tellen.

Zelf aan de slag? Download gratis proefversie

Wil je zelf snel aan de slag en de kracht van Self-Service BI en datavisualisatie ervaren? Download een gratis proefversie van Tableau Desktop, Tableau Server of Alteryx Designer.

DOWNLOAD EEN GRATIS PROEFVERSIE

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Ben je na het lezen van deze klantcase benieuwd hoe wij jou kunnen helpen op weg naar een datagedreven cultuur?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

NEEM CONTACT OP