Toekomstbestendig Forecasten: Samen, beter en sneller!

Ervaar het zelf met het Business Game Financial Forecasting!

De meeste organisaties maken een financiële forecast om inzicht te krijgen in de toekomst en om dan bij te sturen. Veelal wordt de forecast gemaakt door de afdeling Finance. Die doet dit op basis van verschillende Excel bestanden die in een groot Excel model worden gezet dat de berekeningen doet.

In de praktijk is dit een tijdrovende activiteit waardoor veel organisaties kiezen om maar enkele keren per jaar een forecast te maken. Hiermee ontneemt de organisatie zichzelf de mogelijkheid om tijdig bij te kunnen sturen en zal de forecast accuraatheid ook minder goed zijn.

Hoe zou het zijn als de forecast op ieder moment gemaakt kan worden? Het tijdrovende proces van het maken omgezet kan worden in tijd die gebruikt kan worden om over de inhoud en mogelijke scenario’s te spreken? Hiervoor heeft Infotopics AI dé oplossing. Ervaar het verschil met de Business Game Financial Forecasting en start in de eigen organisatie met samen, beter en sneller forecasten!

Van Silo naar Samen

Afdelingen of functies in de organisatie leveren vaak een detail forecast aan bij de afdeling Finance, die dit vervolgens in een (Excel) model zet.
Voor de afdelingen is het dan niet altijd direct duidelijk wat de impact van de aangeleverde gegevens is op de totale forecast. Heeft de verandering van prijs of die ene investering nou een negatief of positief effect op de omzet?
Daarnaast is het gevolg van individueel aanleveren van een forecast dat er geen gebruik gemaakt wordt van de kennis in het team. Informatie wordt geleverd vanuit bepaalde afdelingen, maar vaak wordt er niet onderling overlegd hoe deze afdelingen samen de koers kunnen beïnvloeden. Er ontstaat geen dialoog.

De Business Game Financial Forecasting laat de deelnemers door een spelelement ervaren hoe verschillende aspecten en veranderingen in één afdeling uitwerken in het totale financiële plaatje en op elkaar.

Door gezamenlijk de aannames te maken en inzicht te krijgen in hoe deze elkaar kunnen versterken, kan informatie worden uitgewisseld en ontstaat er een meer gedragen forecast die ook nog van betere kwaliteit is.

“Ik ben altijd overtuigd geweest dat technologie en BI veel betere forecasts leveren – deze game versterkt die overtuiging.”

Jeroen van Erven, International CFO

Beter met Data

Het maken van een forecast kost momenteel veel tijd. Omdat Finance vaak een centrale rol vervult om de forecast te maken, blijft er naast het maken van de forecast weinig tijd over om de forecast echt in de detail op te zetten en te analyseren.

Consequentie hiervan is een forecast die op een zeker abstractieniveau blijft hangen. Dit is veelal ook ingegeven door de beperkingen van het Excel model dat gebruikt wordt. Hierdoor is de forecast accuraatheid en dus de kwaliteit beperkt.

Organisaties kunnen meer waarde uit data halen, wanneer de forecasts sneller en vaker beschikbaar zijn en beter geanalyseerd kunnen worden. Patronen en afwijkingen in de data worden beter zichtbaar.

Met de Financial Forecasting van Infotopics.ai worden verschillende forecast versies direct zichtbaar en door middel van grafische weergaves toegankelijk voor een breed publiek. De business analist is hierdoor niet alsmaar bezig met het maken van de forecasten, maar krijgt tijd om te analyseren en de business te ondersteunen in financiële beslissingen.

Tools voor Snelheid en Veiligheid

Hoe zorgen we dat het forecast systeem snel én veilig is?

Wij genereren forecasts met behulp van Alteryx, dat in staat is door het toepassen van geavanceerde technologie om in seconden het meest optimale forecast model voor de data te selecteren en te gebruiken.

De datapreparatie doen we tenslotte met tools zoals Alteryx, waardoor eenvoudig de opbouw en het inzicht duidelijk wordt voor alle gebruikers. De koppeling met BI software zoals Tableau en PowerBI zorgen voor het inzicht in de wijzigingen van de verschillende forecast versies, zodat de business users zich op de inhoud kunnen richten en tijdig kunnen bijsturen.

De forecasts worden lokaal gemaakt via Alteryx en verhuizen dus niet naar andermans cloud, waardoor de gegevens altijd veilig zijn. Een andere optie is om de forecasts via Alteryx Server te maken waar het mogelijk is om permissies in te stellen. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat alleen de juiste mensen de data te zien krijgen.

Met de juiste ondersteuning van technologie verandert de focus van de business analist op een veilige en betrouwbare manier. Ervaren hoe dit werkt? Schrijf je managementteam dan nu in voor Business Game Financial Forecasting.

Investeren met duidelijke return

Wil je ervaren hoe Financial Forecasting ook kan gaan? In de Business Game kun je het samen met je managementteam op een laagdrempelige manier uitproberen. In de game ben je samen verantwoordelijk voor de business van La Tienda, een groothandel in Spaanse producten. Als team dien je de business van La Tienda te verbeteren. Maak gebruik van de data om de dynamiek van de producten en hun afzet te begrijpen. Besluit met elkaar welke promotiedruk, advertentiebudgetten en prijsniveaus gebruikt moeten worden om niet alleen de winst maar ook de cash positie van La Tienda te verbeteren.

Kortom een levensechte ervaring die laat zien wat de onderlinge relaties tussen assumpties en resultaten zijn en de manier om financial forecasting sneller én beter te ervaren.

Meer informatie over de Business Game Financial Forecasting