Voor iedereen die met Tableau start is de grootste (en leukste) uitdaging: hoe wordt je een Tableau visualisatie expert? Voor mij als (beginnend) BI Tableau consultant is dat niet anders. Hierbij zijn voorbeelden essentieel, zowel van collega’s als online voorbeelden van Tableau Public. Maar ook door zelf te puzzelen of ‘reverse engineering’ toe te passen zoals dat zo mooi heet. Google heeft vanuit het idee dat je kunt leren van anderen aan google scholar de beeldende slogan “staan op de schouders van reuzen” meegegeven.

Sunburst kalender

Wat me het meest fascineert is wat voor creatieve mogelijkheden er te bedenken zijn in Tableau om data op een andere manier weer te geven.

Zo kwam ik via ‘Viz of the Day’ ook de sunburst kalender tegen van Ivett Kovács. Een speelse, alternatieve weergave van een heel oud concept. Dus ik was benieuwd hoe ze dit gedaan heeft.

Om te begrijpen hoe Ivett deze sunburst kalender heeft gemaakt heb ik van Tableau Public het workbook gedownload en ben ik één voor één pills weg gaan slepen totdat ik begreep wat de functie van elke pill was. Wat ik geleerd heb zal ik hieronder stapsgewijs toelichten, zodat duidelijk wordt hoe de kalender wordt opgebouwd. Ik begin met een hele simpele versie en zal deze stapsgewijs uitbreiden.

365 dagen kalender

De data die je nodig hebt voor het maken van de sunburst kalender kun je downloaden uit het workbook of kun je zelf maken in Excel. Maak hiervoor in Excel een kolom met de data van 2018, een kolom met maand (1-12) en een kolom Radial size. Deze laatste heb ik gevuld (net als Ivett) met 10 voor januari en elke volgende maand 4 hoger. Op basis van de formule voor de oppervlakte van een cirkel kun je hier ook andere keuzes in maken.

 Blog Sunburst kalender - opzet Excel - Infotopics Tableau Gold Partner

Blog Sunburst kalender - 365 dagen kalender - Infotopics Tableau Gold Partner

Blog Sunburst kalender - Sunburst - Infotopics Tableau Gold Partner

De sunburst die we nu hebben bestaat dus eigenlijk uit 12 pie charts van verschillende grootten die over elkaar heen getoond worden. De kleinste cirkel is januari, omdat we die de kleinste radial size hebben meegegeven.

Blog Sunburst kalender - Piechart - Infotopics Tableau Gold Partner

Elke piechart wordt opgedeeld door de datum en dus heeft elke pie zoveel slices als er dagen zijn in die maand. Omdat maanden een verschillend aantal dagen hebben zien we ook per pie een verschillend aantal slices die verspringen per ring. Januari heeft 31 dagen dus de binnenste ring toont 31 slices.  Door een oneven aantal dagen in de maanden hebben de pie slices in een maand verschillende groottes. Dit zorgt voor een rommelige visualisatie. Hoe lossen we dit op?

32 dagen per maand kalender

Om de vakjes gelijk te trekken moeten we dus zorgen dat elke ring uit een gelijk aantal vakjes gaat bestaan. Oftewel we moeten zorgen dat elke maand een gelijk aantal dagen heeft. Dit kunnen we doen door in de bron regels toe te voegen per maand die wel een dagnummer krijgen maar geen dag zijn.

Blog Sunburst kalender - Excel 32 dagen per maand kalender - Infotopics Tableau Gold Partner

Om de kalender te maken in Tableau blijven de eerste twee stappen gelijk, maar stap 3 en met name stap 4 worden uitgebreider. De verschillen ten opzichte van de vorige instructies worden met rood weergegeven.

Blog Sunburst kalender - 32 dagen per maand kalender instructies - Infotopics Tableau Gold Partner

Blog Sunburst kalender - 32 dagen per maand kalender - Infotopics Tableau Gold Partner

Het aantal ‘dagen’ wat je per maand toont kun je zelf bepalen: hoe meer ‘dagen’ je toont hoe groter het zwarte vlak wordt omdat 1 slice altijd 1/aantal ‘dagen’ groot wordt. Als je kiest voor 62 dagen dan zal alleen de rechter helft van de kalender gevuld worden met dagen en de linker helft zal zwart worden.

Dashboard van Ivett

Blog Sunburst kalender - Dashboard Ivett - Infotopics Tableau Gold Partner

Hierboven zijn de belangrijkste stappen benoemd om de weergave van Ivett op Tableau public na te maken. De opmaak stappen laat ik buiten beschouwing voor deze blog.

Het resultaat: Mijn Sunburst kalender

(Ga met de muis over het dashboard om de resultaten te zien)

Hoe groot is de praktische toepasbaarheid?

Je kunt de kalender gebruiken voor simpele weergaven zoals de verjaardagskalender van Infotopics hieronder:

Blog Sunburst kalender - Verjaardagskalender Infotopics - Infotopics Tableau Gold Partner

Je kunt ook het idee van de kalender loslaten en uitkomsten binnen bepaalde thema’s op diverse niveaus weergeven.

Blog Sunburst kalender - Sunburst per thema - Infotopics Tableau Gold Partner

Ga eens op mijn schouders staan: Kun je dit idee verder verbeteren?

Ik hoop dat je iets aan deze toelichting hebt gehad voor je Tableau avonturen. Maar nog belangrijker: ik ben benieuwd of je via de schouders van deze blog nog een paar verbeteringen of nuttige toepassingen kunt bedenken!

Ik zie jouw versie graag tegemoet: wouter.kronenburg@infotopics.nl. Download Tableau 14 dagen gratis en ga zelf aan de slag!