What’s new in Tableau 2021.4

Op de valreep van het jaar 2021 heeft Tableau nog een paar hele interessante nieuwe mogelijkheden aan de software toegevoegd. Naast deze nieuwe toepassingen, zijn er ook vele verbeteringen in de al bestaande software doorgevoerd. In deze blog nemen we je mee door zowel de nieuwe mogelijkheden, als ook de verbeteringen!

Disclaimer: Vanwege de beveiligingsproblemen rondom log4j heeft Tableau versie 2021.4.2 uitgebracht. Hierin heeft Tableau ook de kwetsbaarheid van Tableau Server opgelost.

Virtual connections

Naast de bestaande “Published Data Sources” introduceert Tableau nu ook “Virtual Connections”, welke zij ook wel afkorten naar VConns.

Dit nieuwe connectie type geeft een gebruiker toegang tot een “virtuele” database welke gevuld wordt met tabellen uit de echte databron. Een gebruiker kan de tabellen uit deze virtuele database gebruiken om zijn eigen datamodellen op te bouwen. Door een “Virtual Connection” te gebruiken, hoeft er maar op 1 plek een wachtwoord veranderd te worden en wordt het gemakkelijker om tabellen en kolommen centraal te hernoemen. Op deze manier wordt er nog meer toegewerkt naar een self-service omgeving, waarin de gebruiker toegang heeft tot data tabellen.

Published Data Source Virtual Connection
Combineert database connectie informatie met data modellen zoals joins, calculated fields en default properties. Met deze databron kan een specifieke set van analytische vragen beantwoord worden. Gebruiker heeft toegang tot de tabellen uit de virtuele database en kan vanuit daar zijn eigen data modellen bouwen.
Iedereen die data modellen wil maken en delen is ook verantwoordelijk voor het opslaan en verspreiden van de connectie informatie. Database credentials worden opgeslagen in de connectie.

 • Reduceert tijd benodigd voor onderhoud
 • Credentials hoeven niet meer gedeeld te worden met creators

Centralized Row-Level Security (CRLS)

Binnen VConns krijg je nu de mogelijkheid tot “Centralized Row-level Security (CRLS)”. Row-Level Security staat voor het filteren van data op basis van de rol van de gebruiker. Dit geeft je de mogelijkheid om een tabel of visualisatie te maken, die op basis van de rol van de gebruiker gevuld wordt.

Met CRLS wordt het mogelijk om op een centrale plek binnen Tableau data security regels op te stellen en zo de authorisatie van data voor de gebruikers in te richten. Deze regels zijn eenmalig in te stellen op de data tabel, waarna de creators deze data tabel kunnen gebruiken om werkboeken en data bronnen op te bouwen. Onderhoud van de data security regels wordt zo een stuk eenvoudiger!

Map Layers

In deze nieuwe versie van Tableau is het mogelijk om verschillende lagen op kaarten te brengen vanuit verschillende data bronnen. De data hoeft daar nu niet meer speciaal voor aangepast te worden. Er zit daarbij geen restrictie op het aantal data bronnen dat kan worden toegevoegd.

Check de Techtip van Maurice Munting over het gebruik van lagen op een kaart hier.

Wijzigen Published Data Sources

Op het moment dat je een published datasource wil wijzigen, dien je (in versies van voor 2021.4) 9 verschillende stappen te doorlopen*. De eerste stap is het downloaden van de published datasource, waarna je via een lokale kopie in Tableau Desktop wijzigingen kunt opslaan. Vanaf versie 2021.4 heb je nu de mogelijkheid om deze published datasources op Tableau Online of Tableau Server te wijzigen. Om dit te kunnen, heb je een creator licentie met “Save” en “Save As” permissies nodig voor de databronnen gebruikt in de published data source.

*Meer informatie over deze 9 stappen vind je hier.

Dashboards

Vanaf deze versie is het mogelijk om dashboard zones, zoals afbeeldingen, buttons, webpagina’s en tekst velden te kopiëren en te plakken.

Ask Data* verbeteringen

 • Stuur feedback naar de auteur van de “Lens”
 • Deel Ask data links via Email of Slack
 • Query Table Calculations
 • Hernoem Ask Data Lens objecten en velden**
 • Wijzig veld omschrijvingen in een Lens**
 • Ask Data Lens als favoriet markeren

*Meer information over “Ask Data” vind je hier: klik hier.
**Draagt bij aan een Tableau “Clean Desk Policy”:  (Techtip Monique)

Tableau Prep

 • Door het toevoegen van parameters kunnen data preparatie workflows makkelijker opgeschaald worden.
 • Flow output subscriptions: voor het opstellen van e-mail notification op het moment dat een flow is afgerond.
 • Tiling: voor het verdelen van rijen over een gespecificeerd aantal tiles of buckets. 

Tableau Online

 • Admin insights: publishing frequentie is aangepast naar:
  • Dagelijks
  • Wekelijks (op zaterdagen)
 • Alle data bronnen (TS Users, TS Events, Site Content, Groups) zijn geupdate met een “Last Pubished At” veld zodat de gebruikers het refresh moment (en daarmee de data) kunnen valideren.