#Techtips: Visualiseren van verschillende lagen op kaarten (maps) in Tableau

Wekelijks delen wij tips die jou helpen om het gebruik van Tableau, Alteryx, Snowflake, Matillion en DataRobot nog makkelijker te maken. Deze tips zijn afkomstig van onze gecertificeerde consultants die dagelijks met deze tools werken. Heb jij een handige tip voor iedereen? Laat het ons van vooral weten.

Deze week is het de beurt aan onze collega Maurice Munting: Hoe visualiseer je in Tableau verschillende lagen op kaarten?

Visualiseren van verschillende lagen op kaarten

Je wil graag één of meerdere (meet)waardes op verschillende niveaus binnen een map visualisatie weergeven. De vraag is nu of je hier twee verschillende visualisaties voor moet creëren, waarbij de ene visualisatie de andere filtert om bijvoorbeeld tot een gedetailleerdere weergave te komen? Dit is wellicht een beetje omslachtig, maar Tableau heeft hier gelukkig twee handige oplossingen voor:

  • Dual axis map: Twee visualisaties op een gedeelde as (kaart)
  • Map layers + layer control: vanaf versie 2021.2

Bij een dual axis map wordt een kaart met twee sets geografische gegevens over elkaar heen gelegd. Map layers werken op een vergelijkbare wijze, waarbij deze oplossing de mogelijkheid biedt om oneindig veel lagen over elkaar heen te leggen. Beide oplossingen of methodes geven de gebruiker de flexibiliteit om waardes vanuit verschillende geografische contexten en detailniveaus weer te geven.

Dual axis map of map layers?

Wanneer je je beperkt tot het laten zien van een meetwaarde binnen twee verschillende lagen of detailniveaus op een kaart, dan is de dual axis een passende oplossing. Een dual axis map biedt de gebruiker namelijk de mogelijkheid om binnen één visualisatie (kaart) verder in te zoomen en tijdelijk te filteren naar een gedetailleerdere weergave. Map layers zijn daarentegen weer handiger wanneer er met meer dan twee niveaus of lagen van geografische gegevens wordt gewerkt. Bovendien krijgen map layers de voorkeur wanneer het van belang is om de ene laag van geografische gegevens in de context van een andere laag te visualiseren. Hieronder zal ik een demonstatie geven voor de dual axis methode aan de hand van een voorbeeld en tot slot het eindresultaat van beide methodes weergeven.

Als voorbeeld neem ik de kaart van Amerika waarbij er door de gebruiker bepaald kan worden of een meetwaarde op het niveau van de Amerikaanse Staten of steden wordt gevisualiseerd.

Stappen om tot deze visualisatie te komen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1

Maak verbinding met een databron met daarin data met geografische eigenschappen.

Stap 2

Maak op basis van de Amerikaanse staten een map met daarin de weergave van een meetwaarde naar keuze.

Stap 3

Creëer een tweede as voor de kaart door de latitude te dupliceren op de rows shelf, waarbij de ene as de staten van Amerika laat zien (detail niveau) en de andere as de steden (detail niveau) laat zien.

Stap 4

Plaats een meetwaarde naar keuze op beide assen.

Stap 5

Hoeveel unieke staten komen in de onderliggende dataset voor? –> {CountD([locatie.US.State])}

a. Dit zijn er in dit voorbeeld 46.

Stap 6

Vervolgens worden er twee calculaties aangemaakt met daarin een logische statement, die op de beide axis wordt omgewisseld voor de originele geografische staat en stads velden die gebruikt zijn op de marks card om de kaart visualisatie in eerste instantie te creëren.

a. Wanneer moet het detail op Staatsniveau worden weergegeven? –> if {COUNTD([locatie.US.State])} >= 46 THEN [Locatie.US.State] else ” ” END à in

b. Wanneer moet het detail op Stadsniveau worden weergegeven? –> IF {COUNTD([Locatie.US.State])} < 46 THEN [Locatie.stad] ELSE ” ” END

c. Ken aan beide bovenstaande aangemaakte velden de passende geografische rol toe in Tableau.

Stap 7

Wanneer je nu op de map met de laag van de Amerikaanse staten, een of meerdere staten selecteert en filtert door middel van de keep only, dan zal de 2e axis map (stads niveau) leeg zijn.

Stap 8

De truck is nu om de (automatisch) aangemaakte filter uit stap 7 om te zetten naar een context filter en de filter weer te geven –> Doordat de context filter voor de Fixed statement wordt uitgevoerd zul je nu de steden op de tweede axis map zien en is de andere axis map op het niveau van de Amerikaanse staten juist leeg (dit wordt opgelost bij stap 9).

Stap 9

De map kan weer gereset worden naar het lagere detailniveau (Amerikaanse staten) door in de filter lijst op (ALL) te klikken.

Stap 10

Tot slot kun je er een gedeelde as (Dual Axis) van maken, zodat de twee assen over elkaar worden geplaatst.

 

Extra

In plaats van het getal 46 (in het geval van dit voorbeeld) zou dit “statische” getal ook dynamisch gemaakt kunnen worden met behulp van een parameter. Op deze manier kun je eventueel ook bepalen wanneer de gebruiker van het lagere detailniveau van Staat naar het hogere detailniveau van stad kan gaan.  

Eindresultaat: Animatie van inzicht verdeling meetwaarde over Amerikaanse Staten naar Steden

Eindresultaat: Methode met map layers

Gratis Tableau workshop

Wil jij gratis kennismaken met de uitgebreide mogelijkheden van Tableau Software?
Volg dan onze online workshop en leer in 2 uur een aantal basisvaardigheden toe te passen in Tableau.
Deze workshop vindt online plaats. Door het gebruik van break-out sessies kan er individuele begeleiding van de trainer plaatsvinden.

Meer informatie & inschrijven