#Techtips: View-switcher met behulp van een parameter 

Wekelijks delen wij tips die jou helpen om het gebruik van Tableau, Alteryx, Snowflake, Matillion en DataRobot nog makkelijker te maken. Deze tips zijn afkomstig van onze gecertificeerde consultants die dagelijks met deze tools werken. Heb jij een handige tip voor iedereen? Laat het ons dan vooral weten.

Deze week is het de beurt aan onze collega Mark Wolters. Stel dat je twee waarden wil vergelijken. Hiervoor is de bullet chart een geschikte visualisatie. Maar hoe kun je een parameter (die dient als view-switcher) toevoegen aan de visualisatie, zodat je bijvoorbeeld in één oogopslag kunt zien hoeveel procent van het target reeds behaald is?

Twee waarden vergelijken

Stel je voor dat je twee waarden wil vergelijken waarden. Bijvoorbeeld: 

  • Uitgegeven budget ten opzichte van het beschikbare budget 
  • Huidige bezetting ten opzichte van maximale capaciteit  
  • Gerealiseerde sales ten opzichte van het target 
  • Enzovoort 

De bullet chart

Voor dit soort vergelijkingen is de bullet chart een uitermate geschikte visualisatie. In de afbeelding is in een oogopslag te zien hoe de verhoudingen (absoluut gezien) liggen tussen de huidige sales en het target voor verschillende landen. 

Parameter

Om meer duiding te geven aan de verhoudingen, is het interessant om te kunnen zien hoeveel procent van het target reeds behaald is (of, relaterend aan de overige voorbeelden, hoeveel budget al gebruikt of hoeveel procent van de capaciteit benut). Een handige #techtip hiervoor is een parameter (die dient als view-switcher) toevoegen aan de visualisatie. Deze werkt als volgt: 

Hoe kom je tot deze visualisatie?

Om tot deze visualisatie te komen nemen we de volgende stappen: 

Stap 1

Parameter aanmaken die we Switcher noemen, data type is integer, list aanvinken en de values 1 en 2 invoeren. Absoluut correspondeert met 1 en Percentage met

Stap 2

Klik op OK en vervolgens op Show Parameter 

Calculated field aanmaken die we Sales (CF for PM) noemen: 

CASE [Switcher]  

WHEN 1 THEN SUM([Sales]) 

WHEN 2 THEN SUM([Sales])/SUM([Target])*100 

END 

Hierbij geven we aan dat op met moment dat Absoluut wordt gekozen in de parameter (aangezien deze correspondeert met de waarde 1), Tableau moet kijken naar SUM(Sales); het absolute getal. Is dit niet het geval, kijken we naar Percentage (oftewel waarde 2) en berekenen we de sales ten opzichte van het target 

Stap 3

Het veld Sales (CF for PM) slepen we op de Column, Country/Region op de Rows 

Stap 4

Calculated field aanmaken die we Target (CF for PM) noemen: 

CASE [Switcher] 

WHEN 1 THEN SUM([Target]) 

WHEN 2 THEN 100 

END 

Mocht er nog geen Target veld zijn, dient deze eerst aangemaakt te worden. Ten behoeve van deze tip heb ik een willekeurig target berekend: [Sales]*(len([Country/Region]))/4 

Stap 5

Nu slepen we Target (CF for PM) op Detail 

Stap 6

Uit de Analytics tab slepen we Reference Line in de grafiek en kiezen we Cell. In de dropdowns achter Value selecteren we eerst Target (CF for PM) en daarna Total. Nu hebben we een visualisatie met de huidige sales ten opzichte van het target 

Stap 7

That’s it! Als we nu switchen tussen Absoluut en Percentage verandert de view. Op deze manier heeft de eindgebruiker zelf de mogelijkheid te kijken naar wat op dat moment belangrijk is 

Bonus 

Wat de huidige visualisatie nu nog wel mist, zijn Labels die weergeven wat de sales in € of het percentage ten opzichte van het target is. Aangezien we graag het € teken willen zien als we voor Absoluut kiezen, en het % als Percentage aangevinkt staat, kunnen we niet simpelweg Sales (CF for PM) op de Labels slepen. We lossen dit op door de volgende stappen te nemen: 

Stap 1

Calculated field aanmaken, die we Label Sales (CF for PM) EUR noemen: 

CASE [Switcher] 

WHEN 1 THEN SUM([Sales]) 

WHEN 2 THEN NULL 

END 

Dit veld passen we aan door: Rechter muisknop > Default Properties > Number Format en hier te kiezen voor Currency (Custom) met 0 decimal places 

Stap 2

Calculated field aanmaken, die we Label Sales (CF for PM) % noemen: 

CASE [Switcher] 

WHEN 1 THEN NULL 

WHEN 2 THEN SUM([Sales])/SUM([Target]) 

END 

Dit veld passen we aan door: Rechter muisknop > Default Properties > Number Format en hier te kiezen voor Percentage 

Stap 3

We slepen ze beide tegelijk op Label (door Ctrl ingedrukt te houden is beide selecteren mogelijk) en zetten de Alignment op Center 

Stap 4

Done! Nu bevat de visualisatie Labels die veranderen op basis van de Switcher parameter 

Gratis Tableau workshop

Wil jij gratis kennismaken met de uitgebreide mogelijkheden van Tableau Software?
Volg dan onze online workshop en leer in 2 uur een aantal basisvaardigheden toe te passen in Tableau.
Deze workshop vindt online plaats. Door het gebruik van break-out sessies kan er individuele begeleiding van de trainer plaatsvinden.

Meer informatie & inschrijven