Tableau als platform:

4 manieren die Tableau biedt om als organisatie sneller en beter met data te werken

Data inzetten om als organisatie sneller en beter in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen in de markt. Wie wil dat nou niet bereiken?! Maar de uitdaging is: Hoe ga je dat bereiken?

Vragen die hierbij komen kijken zijn o.a.:

  • Hoe zorg ik ervoor dat alle gelaagdheden binnen mijn organisatie data kunnen inzetten om dit te kunnen gebruiken voor het nemen van beslissingen?
  • Hoe zorg je ervoor dat men altijd beschikt over betrouwbare data op het juiste moment, zonder dat de organisatie hierbij een risico loopt?

Zoals al aangestipt in deze blog, reikt Tableau voor deze vragen een aantal interessante oplossingen aan. Spelen dit soort vragen bij jou? Dan is het zeker de moeite waard om verder te lezen!

De manieren die Tableau als platform aanbiedt:

  • Je haalt als organisatie sneller inzichten uit jouw data.
  • Alle medewerkers in de organisatie worden in staat gesteld om met data te werken op hun eigen manier.
  • Het geeft je een flexibel platform om op te kunnen schalen, zonder dat daarbij de veiligheid en structuur van je data in gevaar komt.
  • Het platform is een stevig fundament om jouw organisatieverandering op te bouwen, zodat over de langere termijn de concurrentie een stap voorgebleven kan worden.
Tableau Ask Server - Infotopics

Sneller inzicht met data

Het analyseren van data is een iteratief proces, waarbij je stapsgewijs steeds dichter bij inzichten komt waarmee je uiteindelijk goede beslissingen kunt nemen. Data exploratie is hiervan een belangrijk onderdeel; al analyserend ben je op zoek naar interessante verbanden en relaties in de data. Tableau sluit hier perfect op aan, omdat het resultaat van iedere handeling gelijk zichtbaar wordt gemaakt (‘drag and drop’).

Het zorgt niet alleen voor het ophalen van waardevolle informatie uit de data, maar ook dat dit sneller tot stand komt. Het hele proces wordt versneld doordat je met Tableau Prep op gemakkelijke, intuïtieve wijze je data kan prepareren en beschikbaar kan stellen binnen de organisatie. De kracht hiervan is dat het wederom  visueel wordt weergegeven, zodat je precies ziet wat er met de data gebeurt. Deze data kan vervolgens in Tableau op verschillende manieren worden geanalyseerd. Zodoende kom je sneller tot betere antwoorden en beslissingen.

Naast dat je de data kunt analyseren middels ‘drag en drop’, kun je op het platform ook vragen stellen aan je data. Vragen stellen? Ja, vragen stellen! Een analyse begint altijd met een bepaalde vraag en met behulp van deze vraag ga je normaliter aan de slag met je analyse. Met Ask Data is het nu mogelijk om deze vraag rechtstreeks aan de data te stellen, zodat je nog sneller antwoorden krijgt vanuit jouw data.

Daarnaast kunnen analyses een routinematig karakter hebben, waardoor dezelfde analyse meerdere keren uitgevoerd dient te worden bijvoorbeeld per maand of per afdeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maandelijkse budget rapportage of een analyse van het verzuim binnen organisaties. Hiervoor moet elke maand de data handmatig verzameld en geprepareerd worden. In Tableau kun je deze werkzaamheden eenmalig opzetten, waarna de data op het Tableau platform beschikbaar wordt gesteld aan degene waarvoor de data bedoeld is. Dit proces kan zo worden ingesteld dat de data automatisch wordt ververst volgens een vaste routine. Hierdoor zorg je ervoor dat de eindgebruiker altijd met up-to-date data aan de slag kan.

Organisatie breed

Werken met data vraagt om een organisatieverandering, een cultuuromslag. Deze transities leveren veelal weerstand op en leveren vaak niet de gewenste ROI op. Om als organisatie echt de stap te zetten om datagedreven te gaan werken, moet je ervoor zorgen dat mensen het willen gaan gebruiken. Het moet worden ervaren als makkelijk, intuïtief en behulpzaam. Het moet voortdurend worden gezien als toegevoegde waarde.

Tableau is ingericht zodat personen met verschillende vaardigheden en behoeften terecht kunnen op één plek om met behulp van data hun werk beter uit te voeren. Het platform stelt Data Scientists in staat om dieper in de data te duiken door forecast modellen te koppelen aan de data, terwijl Marketingmanagers (geautomatiseerd op hun telefoon!) de laatste stand van zaken ontvangen wat betreft hun budgetten en campagnes. Het platform raakt echt alle lagen van de organisatie en door het intuïtieve, gebruiksvriendelijke karakter kan ook iedereen er snel mee aan de slag. Het platform is te benaderen via devices als laptops, tablets en telefoons, maar embedden binnen een applicatie is ook mogelijk.

Wat Tableau daarbij versterkt, is de grote en fanatieke community van meer dan 150.000 data enthousiastelingen. Mocht je er namelijk zelf niet uitkomen, dan kun je hier altijd (gratis) op terugvallen. Binnen de community worden oplossingen en inspiratie gedeeld, Visual Analytics wedstrijden gehouden en worden best practices met elkaar gedeeld. En dat allemaal gemakkelijk vindbaar!

Tableau organisatiebreed - Mobile

Flexibel platform

Organisaties hebben in de loop der jaren investeringen gedaan in software, waarmee zij een eigen IT architectuur hebben opgebouwd. Hierbinnen is Tableau gemakkelijk te integreren door de flexibiliteit die het platform biedt. Door deze flexibiliteit is de interactie met de al aanwezige software heel gemakkelijk, waardoor je met behulp van Tableau nog meer toegevoegde waarde haalt uit de bestaande software. Het platform is gemakkelijk op te zetten en te onderhouden, waardoor de belasting voor de IT-afdeling minimaal blijft.

Daarbij is Tableau een stabiel platform, wat mee groeit in de architectuur en de behoeften van de organisatie. Dit zodat je kunt vertrouwen op de betrouwbaarheid van jouw analytics platform, wat bijvoorbeeld belangrijk is op het moment dat de gebruikers en de content op het platform toenemen. Het platform kan on-premise en in de cloud geïnstalleerd worden, maar ook gehost worden bij Tableau.

In control over data

‘Data is the new (s)oil’. ‘Data is de belangrijkste asset van een organisatie.’ Je zou het op veel verschillende manieren kunnen benoemen, maar de conclusie is hetzelfde: data is van groot belang voor organisaties. Dit belang is zo groot dat het een onderdeel kan zijn van jouw bedrijfsstrategie of als input kan dienen voor jouw bedrijfsstrategie.

Data is belangrijk en daar wil je grip op houden. Het platform voorziet dat de juiste data wordt aangeboden aan de gerechtigde personen volgens een accuraat proces, zodat men in staat is om tijdig de juiste beslissingen te nemen. Daarbij zorgt het intuïtieve karakter van het platform voor een goede vindbaarheid van (antwoorden uit) de data. Het is zo ingericht dat alles wat je nodig hebt aanwezig is om iedereen in de organisatie aan de slag te laten gaan met data, zonder het risico te lopen dat door een verkeerde aanpak van een medewerker de hele datastructuur overhoop wordt gehaald.

Om dit te bereiken biedt het platform de juiste beveiliging, compliance integratie en governance capaciteit aan. Het biedt controle functies om jouw data en business te beschermen, maar doet dit zonder de flexibiliteit en schaalbaarheid van het platform te beperken. Zo kunnen jouw mensen optimaal gebruik maken van het platform om hun werk te doen, zonder dat zij risico lopen de data per ongeluk te veranderen of te verwijderen en daarmee essentiële informatie verloren te laten gaan.

Terug naar het begin: hoe bereiken we dit?

Met Tableau beschik je over het analytics platform, waar medewerkers uit alle gelaagdheden van de organisatie sneller inzichten kunnen verkrijgen in hun data. Dit vanuit een veilige, betrouwbare en schaalbare omgeving, welke op verschillende manieren benaderbaar is. Het platform is een stevig fundament om jouw organisatieverandering op te bouwen, zodat je over de langere termijn de concurrentie een stap voor blijft.

Bij Infotopics ondersteunen wij BI en analytics teams hierin, onder andere door middel van ons Blueprint framework en implementatie diensten Tableau.

Hierover lees je meer in ons gratis e-book ‘Roadmap naar succes voor BI-managers’.

Wil je eens brainstormen met een van onze lead consultants over hoe jij de weg naar een inzicht gedreven organisatie kunt inzetten? Neem dan contact op.

e-book infotopics de roadmap naar succes voor bi managers
Download het e-book