Je sales analyseren in Tableau: Like-for-like analyse

In verkooporganisaties is men vaak geïnteresseerd in de dagomzet. Men wil weten hoe hoog deze is, maar ook of de omzet hoger was dan een vergelijkbare eerdere dag en wat het verschil in hoogte was (omzetverschil). Zo krijgen filiaalmanagers bijvoorbeeld inzicht in de behaalde omzet van de dag, met een vergelijking met de omzet van dezelfde dag van de week een jaar geleden. Het is in de retail namelijk belangrijk om een maandag met een maandag te vergelijken en niet met een andere dag van de week. Dit wordt een like-for-like analyse genoemd. Zie hieronder het eindresultaat.

Een goede manier om tot een like-for-like analyse te komen, is eerst vast te stellen wat de omzet is geweest op de dag die de eindgebruiker heeft gekozen. Dit gaat in Tableau als volgt:

1. Omzet van de te analyseren dag

Maak een date parameter aan, waar de eindgebruiker de mogelijkheid heeft om een bepaalde datum te selecteren.

Maak een calculated field aan met de naam ‘Omzet gekozen dag’, waarin alleen de omzet van de gekozen dag wordt opgeteld. Dit kan met de volgende formule: if [Kies datum] = [Order Datum] then [Omzet] end

Deze nieuwe meetwaarde zal nu de omzet tonen die op de dag is behaald die geselecteerd is in de parameter.

2. Omzet van de referentie dag

Om de omzet van de gekozen dag te vergelijken, zullen nieuwe meetwaarden moeten worden aangemaakt. Hieronder volgen 2 voorbeelden:

De volgende meetwaarde bevat de omzet van de dag die precies 1 maand voor de gekozen dag valt. Ik noem deze meetwaarde ‘Omzet -1 maand’. De formule is als volgt:

if Dateadd (‘month’, -1, [Kies datum]) = [Order Datum] then [Omzet] end

De volgende meetwaarde bevat de omzet van dezelfde werkdag van de week 1 jaar voor de gekozen dag. Hierdoor kun je een zaterdag van dit jaar vergelijken met dezelfde zaterdag van het vorige jaar. Ik noem deze meetwaarde ‘Omzet -1 jaar’. De formule is als volgt:

 if [Kies datum] – 364 = [Order Datum] then [Omzet] end

Door de drie aangemaakte meetwaarden in 1 tabel zetten, kunnen we een like for like analyse uitvoeren. In het voorbeeld hieronder is gekozen om de omzet van 9 oktober 2013 te vergelijken met een maand eerder, en met 1 jaar eerder op dezelfde werkdag.

3. Berekenen van het omzetverschil

Vervolgens kunnen we ook berekenen of de omzet groter of kleiner was dan bijvoorbeeld een jaar geleden, en het verschil aangeven in een percentage. Het absolute verschil in omzet noem ik ‘Omzetverschil’ en wordt berekend met de formule:

Sum([Omzet gekozen dag]) – sum([Omzet -1 jaar])

Om het omzetverschil als percentage uit te drukken kan de de omzet van de gekozen dag worden vergeleken met een jaar geleden (bij een gelijk aantal zal het 100% zijn en kleiner dan 0% kan niet), of het omzetverschil met een jaar geleden (bij een gelijk aantal zal het 0% zijn en kleiner dan 0% betekent een lagere omzet dan vorig jaar). Het omzetverschil met vorig jaar noem ik ‘Omzetverschil in %’ en wordt berekend met de formule:

((sum([Omzet gekozen dag]) – sum([Omzet -1 jaar])) / sum([Omzet -1 jaar])

Deze nieuwe meetwaarde formatteer ik als een percentage met twee decimalen. Als ik nu een tabel maak met de gekozen dag, omzet van 1 jaar geleden, het omzetverschil en het omzetverschil in %, ontstaat onderstaande tabel. Hierin is te zien dat er in absolute zin 2844 meer omzet is behaald op deze dag dan vorig jaar. De omzetgroei is 37,05%.

4. Presenteer de informatie in een staafdiagram

De informatie kan vervolgens aantrekkelijk worden gepresenteerd in een dashboard, bijvoorbeeld in een staafdiagram. Het procentuele verschil kan worden weergeven als een staafdiagram. Daarnaast voegen ik 3 referentielijnen toe (-1, 0 en 1) zodat de assen onveranderd blijven als het omzetverschil kleiner is dan 100%. De vlakken boven en onder 0% laat ik inkleuren om direct weer te geven of het omzetverschil positief is. In het figuur hieronder is te zien dat er een positief omzetverschil is op 9 oktober 2013 t.o.v. dezelfde werkdag in 2012. De tabel laat zien wat de bijbehorende aantallen zijn.

Op 10 oktober is er minder omzet behaald dan vorig jaar, zoals te zien is in onderstaand figuur.

Het resultaat is dat het volledig inzichtelijk is of er een betere omzet is behaald dan vorig jaar (like-for-like). Zowel het relatieve als het absolute verschil wordt getoond. Dezelfde informatie kan natuurlijk ook worden weergegeven per winkel, product of andere dimensie, door deze toe te voegen als (quick) filter.

Voor meer informatie over deze en andere marketing- en salesanalyses, neem contact op met Floris Wubs

+31 (0)6 5787 0055
floris.wubs@infotopics.nl