Herwegen van een steekproef in Tableau - LOD- calculatie

Herwegen van een steekproef in Tableau; tot nu toe veel gezocht en geprobeerd, maar helaas was SPSS of een ander tussenprogramma altijd nodig. Tableau zelf bood geen oplossing, behalve dan het importeren van kant & klaar verwerkte resultaten. Maar nu niet meer! Met de LOD-calculatie Fixed wordt een zeer interessante oplossing geboden voor marktonderzoek dashboards. De steekproef dient immers een afspiegeling te zijn van de populatie om algemene bevindingen te kunnen geven. In deze blog laat ik zien hoe het werk aan de hand van een simpel voorbeeld.

Voorbeeld LOD-calculatie

Hoe het werkt is het best te demonstreren met een simpel voorbeeld, door middel van deze zeer eenvoudige dataset:

In totaal 7 respondenten, naar geslacht, leeftijdsgroep, met 2 gegevens: autobezit en persoonlijk inkomen.

Dit geeft de volgende procentuele verdeling naar aantallen respondenten.

De totale populatie heeft echter een andere verdeling.

Zodat de leeftijdsgroepen x geslacht moeten worden herwogen volgens de traditionele manier:

Dit betekent dat de datafile er als volgt uit komt te zien:

En dit is de complete file die we inlezen in Tableau.

De rest van de rapportage kan nu eenvoudig in Tableau worden opgezet.

Blog Herwegen steekproef Tableau - Rapportage Tableau

Dit doe je als volgt: de database is ingelezen en er wordt 1 aanvullend Calculated Field gemaakt (Inkomen gewogen).

‘Inkomen gewogen’ wordt berekend met de volgende formule (inclusief de Level of Detail FIXED)

// 1. per cel wegen, dat bij elkaar optellen en dan..

// 2. …delen door totaal van de weging v/d groep

sum({FIXED [Leeftijd],[Geslacht] : avg([Inkomen]) * sum([Weging]) } ) // 1

/sum([Weging]) //2

Uiteraard kan het inkomen in een staafdiagram getoond worden; het staafdiagram en de tabel combineren we dan in het volgende dashboard:

Blog Herwegen steekproef Tableau - Tableau staafdiagram

Voor autobezit is de weging veel eenvoudiger en niet nieuw binnen Tableau.

Dit werkt namelijk door een ‘Records gewogen’ calculated field toe te voegen:

En wel als volgt: [Weging] * [Number of Records]

Een simpele en gedegen oplossing in Tableau om tot gewogen onderzoeksresultaten te komen. En zo kunnen resultaten ook één op één op nationaal niveau gebracht worden. Zo wordt het presenteren van een marktonderzoek in een interactief dashboard een stuk eenvoudiger!