In deze blog bespreken we de mogelijkheden van Tableau om de postcodes in Nederland op de kaart weer te geven en deze te verrijken met andere data.

Visualiseren van geografische informatie

De mogelijkheden tot het visualiseren van geografische informatie is één van de sterke punten van Tableau ten opzichte van concurrerende producten. Zelfs in de vergelijking met een geografisch informatie systeem (GIS) springt Tableau er in positieve zin uit in termen van mogelijkheden en gebruiksgemak voor mensen die graag met geografische data aan de slag willen, maar geen GIS-expert (willen) zijn. Tableau biedt out-of-the-box reeds veel geodata aan.

Deze geografische informatie bestaat niet alleen uit de hoogte- en breedtegraden (longitude respectievelijk latitude) van de middelpunten van een geografisch object, maar ook uit de omtrek van geografische objecten zodat deze als vlakken te gebruiken zijn om meetwaarden.
Hierbij kun je denken aan kaarten met regionale omzetgroei of het aantal potentiële klanten in een bepaald postcodegebied.

Vanaf Tableau 9.3 zijn de 4-cijferige postcodegegevens van Nederland standaard beschikbaar! Overigens niet alleen voor Nederland, maar ook andere Europese landen zoals België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zie onderstaande afbeelding voor een impressie van deze nieuwe kaartlaag in Tableau. Onderaan deze pagina vind je uitgebreidere instructies over de benodigde instellingen.

Blog 4-cijferige postcodes Nederland in Tableau - Tableau nieuwe kaartlaag

4-Cijferige postcodes in Tableau

In het dimensievenster kun je na installatie van bijgevoegde bestanden (zie laatste paragraaf) de geografische rol ‘Postcode 4-cijferig’ toekennen aan een veld met cijferwaarden. Als je met een lege sheet begint en deze dimensie dubbelklikt dan verschijnen de postcodes als punten op de kaart. Vervolgens kun je de punten een kleur geven en de grootte aanpassen op basis van een bepaalde meetwaarde, bijv. aantal klanten of omzet (linker weergave). Onder de ‘Show Me’ kun je ook kiezen voor ‘Filled Maps’ (middelste weergave). Als je ten slotte de regionale indeling van jouw organisatie op basis van postcodes als kleur aan de kaart toevoegt, dan krijg je de kaart met de organisatorische regio’s (rechter weergave).

Blog 4-cijferige postcodes Nederland in Tableau - Dashboard custom geocoding

Verrijking van adressen en overige geodata

Enerzijds is er een verdere detaillering mogelijk van postcodes tot op 5, bijv. 7575 B,en zelfs tot op 6 cijfers, bijv. 7575 BB. (Deze data dient overigens wel aangeschaft te worden via derde partijen.) Anderzijds kunnen ook eigen regio-indelingen aangemaakt worden op basis van 2-,3- of 4- cijferige postcodegebieden, waarbij de postcodegebieden voor verder verwerking samengevoegd worden tot één vlak (‘shape’). Denk hierbij aan bedrijfsspecifieke verkoopregio’s of aan wijkteams binnen de zorg of overheid, waarop je aantal bezoeken of klanttevredenheid wilt weergeven. Deze visualisaties zijn vervolgens eenvoudig organisatiebreed, en naar wens, extern beschikbaar te maken voor gebruikers van Tableau.

Beperkingen van deze custom geocoding

In de datasets die hier ter beschikking worden gesteld is extra detailniveau voor Nederland toegevoegd in de vorm van 4-cijferige postcodes, maar omwille van de grootte van de database met geo-informatie zijn landen buiten Europa en specifieke geografische rollen voor de VS uit de database verwijderd.

Deze custom geocoding is gebaseerd op data publiekelijk beschikbaar gesteld door ESRI onder een CC BY-licentie en is verder bewerkt met behulp van Alteryx en Tableau. Onderdeel van deze dataset is dat watervlakken, zoals het IJsselmeer en de Waddenzee, tot de postcodegebieden gerekend worden. Mocht je dit niet willen of heb je andere behoeftes dan zijn er diverse bewerkingsmogelijkheden beschikbaar. Neem in dat geval contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Download en ga aan de slag!

Vanaf versie 9.3 worden ook de Nederlandse 4-cijferige postcodes standaard uitgeleverd door Tableau in de geocoding-database. Hiervoor is het niet meer nodig om onderstaande bestanden te downloaden en apart te installeren. Door de geografische rol ‘Zip Code/Postcode’ toe te kennen aan een veld met 4-cijferige postcodes kunnen deze nu automatisch als puntjes of vlakken weergegeven worden op een kaart. In bepaalde gevallen kan het wel nodig zijn om van dit veld onder ‘Default properties’ het ‘Number format’ op “0000” in te stellen en een Calculated field met enkel de waarde “NL” en geografisch rol ‘Country/Region’ toe te voegen aan de visualisatie.

Indien je alleen geïnteresseerd bent in het weergeven van de Postcodegebieden, dan is het ook mogelijk om via ‘Map layers’ de omtrekken van postcodegebieden weer te geven. Vink hiervoor ‘Zip Code Boundaries’ en naar wens ‘Zip Code Labels’ aan.

Download hier de Custom Geocoding met 4-cijferige Nederlandse postcodes voor Tableau 8:

Tableau-8-Custom-Geocoding—Europa-incl.-4-cijferige-postcodes-Nederland.zip

Download hier de Custom Geocoding met 4-cijferige Nederlandse postcodes voor Tableau 9:

Tableau-9-Custom-Geocoding—Europa-incl.-4-cijferige-postcodes-Nederland.zip

Het Zip-bestand met Custom Geocoding dient uitgepakt te worden in ‘My Tableau Repository’, waarna er een nieuwe map ‘Local Data’ in de repository bijkomt. Deze map bevat een aantal bestanden met de beschrijving van de standaard en unieke geografische rollen en de database met de geografische informatie.