Hoe maak je je medewerkers datavaardig?

Steeds meer organisaties realiseren zich hoe belangrijk werken met data is om succesvol te zijn. Medewerkers beschikken echter vaak niet over de juiste skills en het is lastig om mensen te vinden die wél datavaardig zijn. Hoe breng je de skills van jouw medewerkers naar het gewenste niveau?   

Data(vaardigheid) wordt steeds belangrijker

De wereld om ons heen is continu in beweging. Data speelt een steeds grotere rol bij het inspelen op ontwikkelingen in de markt en het doorvoeren van innovaties. Onderzoek toont aan dat we maar liefst 50% van onze beslissingen nemen op basis van data, terwijl 67% van de mensen zich niet datageletterd voelt.

Gek is dat niet. Een hele generatie medewerkers is hier niet voor opgeleid. Tien jaar geleden was er nog geen afstudeerrichting voor mensen uit de business. Bovendien was er nog geen technologie op de markt die het werken met data eenvoudig maakte. Je moest nogal wat kunnen om met data te kunnen werken. Programmeren. Calculeren. Algoritmes schrijven. Data aan elkaar knopen. Query’s maken… Slechts een enkeling beschikte over die skills.

Technologie heeft werken met data sterk vereenvoudigd

Sinds de komst van slimme technologie en platforms als Tableau is dit rigoureus veranderd. Opeens kan iedere medewerker die beschikt over een beetje analytisch vermogen, heel eenvoudig met data aan de slag. Je sleept de data letterlijk in je scherm en hop: de eerste inzichten komen tevoorschijn. Door die grote stappen in de technologie is data niet meer het exclusieve domein van een specialist, maar toegankelijk geworden voor een veel grotere groep medewerkers. Althans, in theorie. De praktijk is anders.    

Infotopics Data Literacy

Opleiding datavaardigheid schiet tekort

Ja, we hebben de technologie en we zijn ons bewust van het belang van werken met data. Dat zie je onder meer aan het feit dat er steeds meer vacatures komen waarin heel specifieke expertise en ervaring wordt gevraagd. Datavaardige professionals zijn echter moeilijk te vinden en het aanbod wordt steeds krapper.

Het reguliere onderwijs kan de ontwikkelingen niet bijbenen en bedrijven hebben doorgaans niet de kennis of middelen om mensen intern op te leiden. Als je dit weet en daarbij bedenkt dat de ‘databranche’ zich vele malen sneller ontwikkelt dan andere, wordt duidelijk hoe hoog de urgentie is om hier iets mee te doen.

Doen we er niets mee, dan? Zeker niet. Alle medewerkers in een organisatie werken, bewust of onbewust, met data. De rol die iemand vervult, bepaalt hoe iemand dat doet en welke kennis op welk niveau hij of zij daarvoor nodig heeft. De taken op dit gebied variëren van het invoeren van gegevens tot het combineren en verrijken van data met allerlei technologie. En van het bouwen van dashboards of andere instrumenten, tot en met besluiten nemen en sturen op basis van data.

Wat heb je nodig voor datagedreven werken?

Voor datagedreven werken heb je zowel generalisten als specialisten nodig. In het algemeen kun je zeggen dat iemand die meer aan de ‘voorkant’ van het bedrijfsproces werkt, meer analytische datavaardigheden nodig heeft. Wie aan de ‘achterkant’ werkt, heeft vaak meer technische data skills nodig. Minstens zo belangrijk is dat de onderlinge verbinding goed is.

Als je als organisatie optimaal gebruik wilt maken van data, is het zaak dat de hele organisatie het belang ervan inziet én dat informatiestromen en dus rollen naadloos op elkaar aansluiten. Breng de specialist en de generalist bij elkaar en kijk samen naar: wat heeft de business user nodig om in zijn dagelijkse werk optimaal te profiteren van de toegevoegde waarde van data?   

Laat data voor jou werken!

Integraal investeren in de datavaardigheid van je medewerkers loont. Onderzoek toont aan dat datagestuurde bedrijven veerkrachtiger zijn dan andere en meer vertrouwen hebben in de toekomst van hun bedrijf. Als voordelen van datagestuurd ondernemen noemen bedrijven:

  • betere communicatie
  • snellere besluitvorming
  • betere samenwerking
  • grotere wendbaarheid
  • effectiever prioriteiten stellen
  • sneller projecten opleveren.

Mooi voorbeeld is het bedrijf Henkel dat tijdens de coronacrisis razendsnel kon schakelen, vooral doordat individuele medewerkers over de juiste vaardigheden beschikten. Maar liefst 4.000 medewerkers maken elke dag gebruik van data-analyses binnen het bedrijf en tijdens de coronacrisis konden ze dat ook vanuit huis.

Data transparantie is een belangrijke succesfactor. Medewerkers opleiden om datavaardig(er) te worden is een andere belangrijke lesson learned uit het onderzoek.

KLANTCASE ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

SAMEN VLIEGUREN MAKEN MET DATA

Het verhaal van Rotterdam The Hague Airport is een mooi voorbeeld van de opmaat naar datagedreven werken in de hele organisatie. Vanaf het begin zijn medewerkers bij het veranderproces betrokken. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun data en eigenaar van het dashboard. Daardoor zijn ze zowel gemotiveerd als kritisch en dat is dé manier om meer waarde uit je data te halen.

Lees meer

KLANTCASE TIMING

EEN DAG IN DE WEEK VRIJ

Infotopics heeft uitzendbureau Timing ondersteund bij het centraliseren en automatiseren van de informatievoorziening. Via een interactief dashboard heeft elke medewerker nu toegang tot de meest actuele data. Het effectief gebruik van data en analyses levert meer productiviteit, tijdsbesparing en winstgevendheid op.

Lees meer

Welke stappen wil jij zetten en hoe ga je dat doen?

Als organisatie is het zaak om je af te vragen: waar staan we nu op het gebied van werken met data, waar willen we naartoe en welke stappen moeten we zetten om daar te komen? Een toekomstvisie formuleren op dit gebied lukt vaak wel. Echter, vervolgens heel concreet aangeven welke competenties je nodig hebt en welke leerroutes je daar dan aan moet koppelen, blijkt voor veel organisaties lastig.

Infotopics kan je hierbij ondersteunen, op elk onderdeel van de data keten. We gaan graag met je in gesprek om te bekijken wat het best past bij de kenmerken en ambities van jouw organisatie. Een handig hulpmiddel hierbij is onze datavaardigheidstest die je inzicht geeft in waar je nu staat.

Neem contact op