Datacultuur – Hoe creëer je een datacultuur in jouw organisatie?

Vanuit de behoefte en wens van een organisatie om datagedreven te werken, wordt er een Business intelligence software aangeschaft. Echter, om een datacultuur te creëren is er meer nodig dan de tooling alleen. In dit blog lees je welke elementen hierin een rol spelen en ook hoe jij een stap kan zetten richting die datagedreven bedrijfscultuur.

Leer, verbind, groei en inspireer!

Zomaar een aantal belangrijke elementen die horen bij een data cultuur

Icoon leren

Leren

Leer de vraag achter de databehoefte begrijpen en leer om zelf de data om te zetten naar dashboards.

Icoon verbinden

Verbinden

Maak contact met andere afdelingen en stimuleer elkaar om elke meeting met data te ondersteunen.

Icoon groeien

Groeien

Leer van elkaar en groei op persoonlijk vlak. Daarnaast is het ook belangrijk dat je ook leert en groeit als organisatie.

Icoon inspireren

Inspireren

Inspireer elkaar en de buitenwereld met jullie ervaringen. Laat het lichtje branden.

Hoe wordt jouw organisatie datagedreven?

Uit de enquete van IDC (2021) blijkt dat 83% van de CEO’s wil dat hun organisatie meer datagedreven gaat werken. Maar hoe word je dat dan? Onderstaand een overzicht van belangrijke elementen behorende bij een datagedreven organisatie.

Icoon datagedreven organisatie

Datagedreven organisaties …

 1. Hebben een datacultuur
 2. Zijn zelf sturend in databehoefte
 3. Hebben datarollen benoemd (champions)
 4. Hebben support vanuit management
 5. Hebben een juiste mix van datavaardigheden
 6. Hebben de juiste data beschikbaar

Het hebben van een datacultuur speelt een grote rol in een datagedreven organisatie, maar wordt ook vaak genoemd als één van de lastigste elementen om invulling aan te geven. In dit blog vind je daarom een aantal belangrijke stappen die kunnen helpen om de datacultuur in jouw organisatie een boost te geven.

Wat is een datacultuur?

Datacultuur is het gedrag en de houding van het management en medewerkers bij het maken van beslissingen waar data een belangrijke rol in speelt. Om te kunnen stellen dat er een datacultuur in je organisatie aanwezig is, komen we weer bij dezelfde elementen als onder een datagedreven organisatie:  

Support vanuit het management

Het management (C-level) heeft voor de grootste groep medewerkers een voorbeeldfunctie . Het is dus erg belangrijk dat het mangement het belang van data gedreven werken uitdraagt en gezien wordt dat dit de nieuwe manier van werken is. Hieronder een paar tips:

 • Vraag het management om updates binnen de organisaties te geven over data gedreven werken. Bijvoorbeeld tijdens maand of kwartaalmeetings.
 • Begin elke management meeting of meeting waarbij het management betrokken is met data.
 • Betrek het management bij data activiteiten (workshops, trainingen, meetings).
Icoon kiezen

Kies je champions

Elke organisatie heeft wel een paar mensen die extra verantwoordelijkheid willen pakken en kartrekkers willen zijn. Zorg dat je een aantal van deze mensen weet te enthousiasmeren over het werken met data en vorm samen met hen een projectgroep. Binnen deze projectgroep organiseer je kennis sessies, trainingen, een plek voor dagelijkse communicatie (bijv. Teams) en alles wat je verder nodig denkt te hebben. Vanuit deze projectgroep kun je samen de taken verdelen en ook de rest van de organisatie bij je activiteiten betrekken. Begin klein en bouw het langzaam uit.

Icoon geleerde

Besteed aandacht aan data literacy

Data literacy staat voor het niveau van de data geletterdheid in je organisatie.

Met data werken betekent namelijk dat je data moet kunt lezen, interpreteren, erover moet kunnen communiceren, dan wel actie erop ondernemen. Dit zijn vaardigheden waar niet iedereen voor opgeleid is. Het is dan ook van belang dat er aandacht geschonken wordt aan het opleiden van de medewerkers op het gebied van data geletterdheid. Dat betekent dus dat er voldoende aandacht en begrip moet zijn om iedereen op te leiden. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

 • Definities – Welke definities gebruik je? En zijn die bij iedereen bekend?
 • Eenvoud – Houd de data voorzieningen simpel,, gebruik niet te veel informatie en kleuren in één keer.
 • Informatie – Neem de tijd om een dashboard toe te lichten en/of schrijf een uitleg bij een dashboard.

Samen met Infotopics bouwen aan een datacultuur

Zoals je leest is de “mens” erg belangrijk binnen een datacultuur. Op dit moment maken organisaties nog onvoldoende tijd en budget vrij om de mens de handvaten te geven om met data te werken. Infotopics kan hierin ondersteunen. Door middel van een Data Maturity Scan brengen we in beeld wat aandachtspunten zijn en ontwikkelen we een programma gericht op jouw organisatie. Onderdelen uit dit programma (kunnen) zijn:

 •  Persoonlijke data coaching / Coaching on the job
 •  Het meten (en vervolgens vergroten) van de datavaardigheid binnen de organisatie
 •  Workshops gericht op dashboard ontwikkeling
 •  Product trainingen (Tableau / Alteryx / Snowflake / Matillion)
 •  Persoonlijke ontwikkeling

Daarnaast ondersteunen we op strategisch niveau bij de opzet van een datastrategie en het opleiden van het management op het gebied van datagedreven werken. Zo bouwen we, afgestemd op jullie behoefte, gezamenlijk aan een datacultuur.

Neem contact op!

Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan met Infotopics als trusted analytics partner.

Neem contact op