Na het zien van het krantenartikel in de Tubantia waarin de hackathon in het gemeentehuis van Borne aangekondigd werd, besloten wij om ons met 7 collega’s aan te melden. Op 4 en 5 november 2017 kregen wij 24 uur de tijd om alle relevante data over de inwoners van de gemeente Borne te analyseren en te verwerken tot een visualisatie die raadsleden ondersteuning biedt bij het maken van beslissingen.

Waarom een Hackathon in Borne?

Afgelopen jaar organiseerden enkele inwoners van Borne de G1000 burger-top, waarbij 160 deelnemers uit Borne, Hertme en Zenderen vaststelden wat er leeft onder de inwoners. Het is vaak lastig om dit soort resultaten te generaliseren naar alle inwoners van Borne, omdat de deelnemers van deze evenementen vaak dezelfde groep mensen zijn. Om toch een beeld te krijgen van alle bewoners van Borne verzamelde de gemeente een grote variëteit aan data over haar inwoners. De data bestond uit: politie- en brandweermeldingen, social media, koopstromenonderzoek en resultaten van een veiligheidsenquête.

‘Waar ligt de Bornse burger ‘s nachts wakker van?’

De data die aangeboden werd door de gemeente Borne hebben wij gedurende de hackathon gecombineerd met grafische weergaven van de diverse postcodegebieden om inzichtelijk te maken welke gevoelens in welk gedeelte heersen. Hierbij maakten wij gebruik van Tableau en Alteryx. Deze software stelt de raadsleden in staat om zelfstandig de data te prepareren, combineren en te analyseren.

In de onderstaande afbeelding zie je de burgemeester van Borne die tijdens onze eindpresentatie aan de slag gaat met de door ons ontwikkelde dashboards. Dit geeft hem antwoord op de vraag wat er leeft onder zijn inwoners. Tegelijkertijd maakten wij van deze gelegenheid gebruik om de dashboards toe te lichten aan de rest van de zaal.

Burgemeester Borne gedurende Hackathon - Infotopics - Young Data Professional

Enkele bevindingen

Helaas hebben wij geen toestemming gekregen om de ontwikkelde dashboards te publiceren. Om toch kijkje te geven in één van onze dashboards, wordt in onderstaande afbeelding het veiligheidsgevoel van de inwoners weergegeven op basis van postcodegebieden. Het viel zowel ons als de burgemeester op dat het gebied waarbij men zich het meeste zorgen maakt over de veiligheid (rood ingekleurd) en het gebied waarbij men zich het minst zorgen maakt (donker groen ingekleurd) naast elkaar liggen. De exacte oorzaak valt op basis van de beschikbare data niet te verklaren.
Het was een leuke uitdaging om als team met diverse soorten data te werken en deze te combineren tot waardevolle dashboards. We zijn blij dat we gemeente Borne gedurende deze hackathon inzicht hebben kunnen bieden in hetgeen er speelt onder de bevolking.

Borne Hackathon - dashboard Infotopics - Young Data Professional

Young Data Professionals

Het interessante aan onze deelname was dat wij sinds 1 oktober 2017 onderdeel uit maken van het Young Data Professional programma van Infotopics. Het doel van dit programma is het opleiden van young professionals tot BI Consultants. Gedurende een 2 jarig traineeship krijgen wij training op diverse gebieden (software, persoonlijke ontwikkeling, projectmanagement).  Na een intensieve bootcamp van 1 maand zijn wij begin november gestart met klantopdrachten, waarbij de opdracht aansluit op onze expertise en achtergrond. Wij delen ieder een groot enthousiasme en passie voor data en besloten daarom om gezamenlijk Borne te laten zien wie deze Young Data Professionals zijn.

Kunnen onze Young Data Professionals jouw organisatie ook helpen?

Neem contact op met onze opleidingsmanager (emmy.heerdink@infotopics.nl) en misschien kun je één van ons binnenkort in jouw bedrijf verwelkomen. Daarnaast biedt Infotopics sinds kort ook een lite versie van het programma aan voor bedrijven. Klik hier voor meer informatie.Team Infotopics Hackathon Borne - Young Data Professional