Waarom datageletterdheid cruciaal is voor jouw organisatie

Als business owner of manager begrijp je dat data cruciaal is voor jouw bedrijf. Echter vergt het werken met data veel meer dan enkel mooie technologie. Het beheersen van de juiste skills is essentieel om overweg te kunnen met data. In de datagedreven wereld van vandaag speelt datageletterdheid dan ook een grote rol. Van zorg tot finance en van marketing tot productie; data wordt gebruikt om bedrijfsbeslissingen te nemen en processen te verbeteren. In deze blog lees je waarom datageletterdheid cruciaal is voor jouw organisatie en hoe je hiermee jouw voordeel uit kan halen.

Wat is datageletterdheid?

Datageletterdheid is het vermogen om data te kunnen lezen, begrijpen en gebruiken om een geïnformeerde beslissing te maken. Het omvat een scala aan vaardigheden, waaronder het vermogen om:

– Data en de context ervan te begrijpen. Inclusief hoe de data is verzameld en de beperkingen ervan.
– Werken met data met behulp van tools en software, zoals spreadsheets, databases en visualisatietools.
– Data analyseren om inzichten te verkrijgen en beslissingen te onderbouwen.
– Bevindingen en aanbevelingen effectief te communiceren. 

Datageletterdheid wordt steeds belangrijker in het huidige digitale tijdperk, aangezien steeds meer organisaties op data vertrouwen om hun besluiten te onderbouwen en bedrijfsresultaten te stimuleren.
Het is een waardevolle vaardigheid voor professionals in verschillende rollen, waaronder data-analisten, datawetenschappers, bedrijfsanalisten en marketeers.

Waarom is datageletterdheid zo belangrijk voor organisaties?

Wij kunnen tientallen redenen benoemen waarom datageletterdheid van cruciaal belang is voor organisaties, maar we hebben de belangrijkste argumenten voor jou uiteengezet:

Datagedreven besluitvorming

In dit tijdperk waar big data centraal staat, hebben organisaties toegang tot enorme hoeveelheden data over hun klanten, activiteiten en prestaties. Om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen, is het belangrijk dat organisaties deze data kunnen begrijpen en analyseren. Datageletterdheid stelt organisaties dan ook in staat om inzichten uit data te halen en deze te gebruiken om betere beslissingen te nemen.

Verbeterde efficiëntie en productiviteit

Datageletterdheid kan organisaties helpen hun processen en workflows te stroomlijnen door verbeterpunten met behulp van data te identificeren. Dit kan leiden tot meer efficiëntie en productiviteit. Er zijn verschillende methoden om processen en workflows te analyseren (bijvoorbeeld Operational Equipment Effectiveness), maar het is hiervoor wel van belang dat je werknemers datageletterd zijn om vervolgens de resultaten te kunnen interpreteren.  

Concurrentievoordeel

Datageletterdheid geeft organisaties een concurrentievoordeel door hen in staat te stellen datagedreven beslissingen te nemen die hen een strategisch voordeel geven ten opzichte van hun concurrenten.

Verbeterde klantervaring

Datageletterdheid kan organisaties ook helpen de klantervaring te verbeteren. Door klantgegevens te analyseren, kunnen organisaties de behoeften en voorkeuren van hun klanten begrijpen en hun producten en diensten daarop afstemmen.

Talent aantrekken en behouden

Datageletterdheid is een zeer gewilde vaardigheid op de arbeidsmarkt. Door te investeren in datageletterdheidstrainingen voor hun medewerkers kun je als organisatie toptalent aantrekken en behouden.

Datageletterdheid in jouw organisatie verbeteren

Het belang van datageletterdheid is nu helder, maar de grote vraag is natuurlijk hoe je dit kun bevorderen in jouw organisatie. Er zijn hiervoor verschillende stappen die je zou kunnen ondernemen:

Begin met een nulmeting

Om datageletterdheid te verbeteren binnen een organisatie stellen wij voor om te beginnen met een data literacy test of assessments. Hiermee stel je vast wat de beginsituatie is en ontstaat er een goed beeld van de datavaardigheid binnen de organisatie. Je kunt vervolgens vaststellen op welk vlak er nog kennis en/of vaardigheden ontbreekt, zodat je vervolgens concreet doelen kunt stellen qua verbeterpunten.

Training verlenen aan werknemers

Een van de meest effectieve manieren om datageletterdheid binnen een organisatie te verbeteren, is het geven van trainingen aan medewerkers. Dit kunnen workshops, seminars en online cursussen zijn. Wanneer je een data literacy test hebt uitgevoerd weet je precies waar de zwakke punten liggen en op basis hiervan kun je trainingen kiezen die helpen bij het verbeteren van de datageletterdheid. Infotopics Academy biedt diverse trainingen, opleidingen en maatwerkprogramma’s waarmee we jou, je team, afdeling of organisatie helpen ‘Analytical Excellence’ te bereiken.

Stimuleer een datagedreven cultuur

Om de kracht van data echt te benutten, dien je als organisatie een datagedreven cultuur te ontwikkelen. Dit omvat het aanmoedigen van werknemers om vragen te stellen en data te zoeken om hun beslissingen te onderbouwen en hen de nodige tools en middelen te bieden om dit te doen. Daarnaast kan je kennissessies omtrent data organiseren om datagedreven werken te stimuleren en daarmee datageletterdheid te verhogen.

Maak data toegankelijk

Het is belangrijk voor organisaties om data toegankelijk te maken voor alle werknemers, niet alleen voor degenen in data specifieke rollen. Dit kan bijvoorbeeld door dashboards te maken die gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn, maar ook dat er training wordt gegeven over hoe werknemers toegang krijgen tot data en hoe ze hiermee kunnen werken.

Investeer in de juiste tools

De juiste tools kunnen het werken met data veel makkelijker en efficiënter maken. Als organisatie is het raadzaam om te investeren in tools, zoals Tableau, waarmee werknemers eenvoudig toegang kunnen krijgen tot data en het kunnen analyseren en visualiseren.

Samen met Infotopics werken aan datageletterdheid

Wij kunnen concluderen dat datageletterdheid een vaardigheid is die cruciaal is het huidige digitale tijdperk. Wil jij nu weten waar jouw organisatie staat op het gebied van datageletterdheid? Infotopics kan hierin helpen door het aanbieden van assessments en data literacy tests, al dan niet in combinatie met een adoptie- en/of opleidingsprogramma.

Daarnaast is het ook mogelijk om dit breder te trekken en kunnen wij samen kijken naar het datavolwassenheidsniveau van jouw organisatie middels onze Data Maturity Scan. Het doel van onze Data Maturity Scan is om inzicht te geven in de fase van datavolwassenheid waarin je je bevindt als organisatie, maar vooral een plan van aanpak én concrete vervolgstappen te geven om data & analytics binnen jouw organisatie naar het gewenste niveau te krijgen.