Naar een datagedreven parlement

De Tweede Kamer wil veel meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden van data-analyse, data-visualisatie en dashboarding. In de pilot ‘Datavisualisatie en Datadashboards’ is de kamer aan de slag gegaan met een aantal nieuwe technieken, en zijn er een marktverkenning, expert meeting en hackathon georganiseerd 
 
In februari was Infotopics al aanwezig bij de marktverkenning, en halverwege maart namen wij deel aan de hackathon. Samen met een aantal andere marktpartijen, studenten van de Universiteit Leiden, studenten van Hogeschool van AmsterdamRijks-ICT trainees en kamermedewerkers hebben we in één dag 10 concepten uitgewerkt van het datagedreven parlement in 2025. Deze blog geeft een korte impressie van de dag, aan de hand van onze collega’s Yanyan, Tim en Daan. 

De cijfers: 150 Kamerleden op één rijksoverheid 

De dag begon met een pitch van Arno Rutte, als kamerlid voor de VVD woordvoerder Curatieve zorg. Het is de grote uitdaging om meer grip te krijgen op verschillende informatiestromen, zodat kamerleden sneller en makkelijker een betere afweging van de relevante feiten kunnen maken. Betere ontsluiting, analyse en visualisatie van data kan daarin helpen.  

Impressie van de pitch van Arno Rutte, Tweede Kamerlid en woordvoerder Curatieve Zorg (VVD).

Q: Een hackathon in de Tweede Kamer, klinkt spannend! Hoe gaat zoiets?

A: Yanyan Au, Young Data Professional.

Het was zeker bijzonder om mee te maken! Vanwege de locatie, maar vooral ook door de kenmerkende manier waarop de informatievoorziening aan de Kamerleden is georganiseerd. Niet voor niets komt ‘parlement’ van ‘parler’, het Franse woord voor ‘spreken’. Alles staat in dienst van een goed geïnformeerd mondeling debat tussen Kamerleden. Ik denk dat het heel goed is dat de Kamerorganisatie de potentie van data verkent om deze informatiestroom beter in te kunnen richten.

Ons team bestond uit collega’s van Infotopics en medewerkers van het rijk. Het uitgangspunt was dat er veel moet gebeuren in de manier waarop de informatie wordt aangeboden, maar dat de parlementariër als eindgebruiker van die informatie daar zo min mogelijk van moet merken. Denkend vanuit de werkwijze en informatiebehoefte van Kamerleden ontwikkelden we in een aantal sessies een model van de parlementaire werkplek van de kamer in 2025.

Q: Oké, ik kan me nu iets voorstellen bij het datagedreven parlement. Maar hoe kom je daar?

A: Tim Aalvink, Young Data Professional.

De meeste organisaties beginnen, bij hun omgang met data, met een kader en instituties waarbinnen de spelregels worden gedefinieerd. In deze hackathon gaf men de deelnemers juist de vrijheid om vanuit een ideaalbeeld voor 2025 hun eigen optimale kader en spelregels te definiëren. Aan de ene kant maakt deze vrijheid de opdracht complex: de mogelijkheden zijn immers eindeloos. Aan de andere kant kom je zo samen tot veel creatievere oplossingen voor de uitdaging.

Ons vertrekpunt was nadrukkelijk de mens, in dit geval de parlementarier als eindgebruiker van informatie. Beginnend bij kamer- en fractiemedewerkers, wil je uiteindelijk ook inzetten op de dataliteracy van Kamerleden. Trainen- en opleiding van mensen in analyse, visualisatie en gebruik zal daarom een belangrijk onderdeel moeten zijn van elke voorgestelde aanpak richting 2025.

Daarnaast was het van belang dat processen veranderen waarbij aanvankelijk snelle winsten gehaald moesten worden met kleine aanpassingen. In de toekomst moeten verantwoordelijkheden voor datakwaliteit, beschikbaarheid, vindbaarheid enz. centraal of decentraal worden belegd. Door social data cataloging zou je bijvoorbeeld meer in community verband met datasets kunnen werken.

Ik hoop dat de Kamerorganisatie iets heeft gehad aan onze bijdragen, en wens ze veel succes me het vervolg van deze pilot!

 

Q: Nou, dat klinkt als een plan. Kunnen andere organisaties hier nog iets van leren, denk je?

A: Daan Huberts, Consultant

Zeker wel.

Ik vond het mooi om te zien dat ons team, na een korte kennismaking, in no-time tot een schets kwam van de gewenste werkplek van een parlementariër. De verschillende profielen van onze teamleden pasten dan ook goed bij elkaar. Visual analytics blijkt een thema waar je van psycholoog en politicoloog, tot bedrijfskundige en specialist kunstmatige intelligentie iets aan kan toevoegen.

Andere organisaties kunnen hier van leren dat het de moeite waard is om mensen met verschillende achtergronden, van binnen- en buiten de organisatie, de vrijheid te geven om in korte tijd samen met nieuwe oplossingsrichtingen te komen. Zo haal je, naast kennis, ook een portie enthousiasme in huis.

Daarnaast zal de drieslag mensen, processen en technologie in elke verandering richting data gestuurd werken weer terugkomen. Bij Infotopics noemen we dat organiseren van analytical excellence.

Meer informatie?

Meer weten over het organiseren van analytical excellence, of hoe de Young Data Professionals jouw bedrijf verder kunnen helpen? Neem contact op en wij helpen je graag verder op weg.

Neem contact op