Iedereen die wel eens een usability test heeft gedaan is zich er pijnlijk van bewust: dashboards worden vaak significant anders ‘geconsumeerd’ dan dat de ontwikkelaar voor ogen had. Hoewel een gebruikerstest een uiterste is, zien wij helaas dat organisaties weinig proactief zijn in het monitoren van dashboardgebruik.

Gebruik van Dashboards in Tableau

Tableau biedt momenteel, zeker voor een bedrijf dat leeft voor data, relatief weinig opties om het gebruik van dashboards inzichtelijk te krijgen. De opties zijn twee uitersten;

    • Of je kijkt naar het aantal keer dat een View of Workbook is bekeken.
    • Of je gaat logs doorspitten van Tableau Server.

Met andere woorden: je tast praktisch in het duister of je ziet door de bomen het bos niet meer.

Dashboard Usage Overview

Apps for Tableau

Met de introductie van Tableau Dashboard Extensions komt daar verandering in! Omdat gebruiksgemak bij Infotopics voorop staat, hebben we een extensie ontwikkeld die bijna kinderlijk eenvoudig is te implementeren: Dashboard Usage Monitor.

De extensie maakt gebruik van Google Analytics en heeft de optie om per dashboard gebruikershandelingen als filteren, parameterselecties of datapuntselecties te loggen. Daarnaast wordt de locatie en het tijdstip van gebruik vastgelegd en is het mogelijk om te analyseren hoe actief de gebruiker een dashboard gebruikt.

Meten is weten

Dat klinkt mooi, maar waar zit eigenlijk de pijn van niet monitoren? Plat gezegd maakt het niet uit hoe knap een dashboard in elkaar steekt als het niet wordt gebruikt. Ongebruikte dashboards kosten de organisatie geld, dat is een open deur. Maar ook als een dashboard wél wordt gebruikt is ontwikkelingstijd voor ongebruikte functionaliteit een tijdverspilling.

Waarnemen dat 95% van jouw gebruikers als eerste het filter op de tijdsdimensie gebruikt is ook een duidelijk signaal: de selectie waarmee het dashboard is gepubliceerd kan beter. Een aanpassing die letterlijk minder dan 5 minuten kost, bespaart de organisatie zeeën van tijd en geld: zowel de gebruikers als de data- en Tableauservers houden meer tijd over voor belangrijke zaken.

Aan de andere kant van het spectrum zit een constatering dat functionaliteit als Mark Selection door gebruiker niet wordt gebruikt. Dit is een duidelijk teken dat er extra uitleg of training nodig is, want ze benutten de kracht van Tableau onvoldoende.

Maar dan moet je het wel meten!

DashBoard Usage Tableau Extension

Probeer Gratis

Tableau is een fantastische tool om aannames te toetsen. Wil je altijd al hard maken dat product owner Britt van marketing beter afscheid kan nemen van haar 13 like, súper essential filteropties? Of wordt het tijd om met collega’s uit Duitsland om tafel gaan zitten voor aanpassingen in een specifiek workbook waarop ze veel filteren (WK uitslagen door de jaren heen, bijvoorbeeld)?

We dagen onze klanten uit om te gaan sturen op inzicht.

Wil je meer weten over de opties of heb je vragen? Of wil je er nú mee aan de slag?