Wat wij hebben geleerd op de ‘Data Insight Conference’

Tijdens de Data Insight Conference 2022 stonden Joris, Coco en ik (Emmy Heerdink) met een stand in de foyer om bezoekers te voorzien van informatie over hun route naar ‘analytical excellence’. Er waren diverse keynote- en gastsprekers, we hebben een ronde tafelsessie geleid en waren te gast in een podcast. In deze blog neem ik je mee in een aantal bevindingen over de huidige analytics markt op basis van keynote sessies, ronde tafelsessies en verschillende gesprekspartners op deze conferentie.

Keynotes: Steven van Belleghem & Rick Spaans

De dag opende met Keynote spreker Steven van Belleghem die ons meenam in de wereld van klantervaring en hoe deze te optimaliseren. Een boeiende en humorvolle presentatie met een aantal belangrijke boodschappen op het gebied van datagedreven werken:

 • De wereld wordt steeds complexer, data is nodig om je snel aan te kunnen passen.
 • Urgentie creëert verandering.
 • Data is about people. Analyseren is belangrijk, maar context ook.
 • Ervaringen uit de praktijk tellen.

Dat wisten we al, maar zijn we ons hier in de dagelijkse praktijk ook voldoende bewust van? In onze ‘analytical culture’ trainingen maken we gebruik van het bekende veranderstappenplan van John Kotter. Dit begint ook met ‘urgentie’. Vaak is er wel een aanleiding waarom de route naar datagedreven werken wordt ingezet. Maar wordt er ook daadwerkelijke urgentie ervaren door de betrokkenen? Door de urgentie te benoemen en te beschrijven creëer je draagvlak. Draagvlak om te veranderen. Want wij geloven dat de weg naar succesvol datagedreven werken een verandertraject is.

Dat data om mensen draait onderschrijven we bij Infotopics volkomen. Ons motto ‘zien, begrijpen, doen’ gaat om de mens die data interpreteert en overgaat tot actie. Dat je daar techniek, betrouwbare data en gestroomlijnde processen voor nodig hebt vinden we vanzelfsprekend. Daarnaast benaderen we bij Infotopics Academy de thematiek van datagedreven werken ook vanuit de ‘zachtere kant’: mensen, cultuur, motivatie, leren, ontwikkelen en inspiratie. De combinatie van ‘hard’ en ‘zacht’ maakt onze aanpak uniek (en succesvol!).

Steven werd opgevolgd door een praktijkverhaal van de Gemeente Den Haag. Rick Spaans en zijn collega’s creëren waarde met data op een gestructureerde manier en met zogenaamde ‘etalage projecten’. Hij nam ons mee in de route die ze als gemeente doorlopen om datagedreven werken succesvol te maken en noemde hierin hun belangrijkste succesfactoren:

 • C-level support.
 • participatie van toekomstige gebruikers.
 • kennis van onderliggende processen.
 • vraag achter de vraag stellen.
 • prototyping.
 • leer gebruikers data interpreteren.
 • gedegen implementatie + monitoring.
 • correctheid en geloofwaardigheid.
 • data definities & data kwaliteit.
 • veiligheid en privacy.

Wat mij vooral opviel in dit verhaal, ten opzichte van verhalen die we pre-corona hoorden op conferenties, is dat er veel (meer) aandacht uitgaat naar data geletterdheid van gebruikers en analisten en naar gedegen implementatie van datagedreven werken in de organisatie. Goed om te horen!

Remko Schepers (Kramp) – een cultuur van continu verbeteren met Data

Na de koffie nam Remko Schepers – een van de gastsprekers tijdens de DIC – ons mee in de wereld van datagedreven werken bij Kramp. Met name vanuit het perspectief van Business Control beschouwd, daar ligt zijn focus binnen de organisatie. Als partner in datagedreven werken hebben wij deze route van dichtbij gezien en bijgestaan en durf ik te stellen dat Kramp een echte voorbeeldorganisatie is voor vele anderen. Ze hebben een gedegen datastrategie, een goed technisch fundament, kundige mensen en een cultuur waarin datagedreven werken wordt omarmd en gestimuleerd in slimme processen. Uiteraard is er altijd werk aan de winkel. Enkele do’s en dont’s van Remko:

 • C-level support is essentieel (en per 2017 met de komst van een nieuwe CDO gerealiseerd bij Kramp).
 • Bepaal focus en begin!
 • Zorg voor goede mensen op de juiste plekken en leid alle betrokkenen op.
 • Kies moderne technologie die past bij de uitgangspunten én fase van je organisatie (in dit geval o.a. datavisualisatie met Tableau en data-preparatie met Alteryx)
 • Zorg voor relevante usecases om aan te werken en stel multidisciplinaire teams samen om inzichten te realiseren waarop actie kan worden ondernomen.
 • Huur expertise in om kwaliteit en snelheid te waarborgen.
 • Borg vervolgens kennis en kunde in huis.

Remko is fan van ons motto: ‘zien, begrijpen, doen!’ en tevens voorstander van onze visie dat datagedreven werken een primair onderdeel is van je organisatie. Als Infotopics helpen we je heel graag op weg richting analytical excellence, maar uiteindelijk is het ons doel jou zélf in staat te stellen om datagedreven te werken.

Ronde tafelsessie: hoe datavolwassen is jouw organisatie?

Door naar de ronde tafelsessie. Samen met Remko sprak ik zes mensen van verschillende organisaties over het investeren in een datagedreven cultuur, hoe je dat doet en wanneer dat dan succesvol is. We namen hierbij ons Data Maturity Model als uitgangspunt. Over de assen ‘mens, proces, technologie, data en cultuur’ hebben deelnemers zelf aangegeven op welk niveau ze nu staan en waar ze naartoe zouden willen groeien.

Wat duidelijk werd is dat de zichtbare en meer traditionele datagedreven onderdelen zoals technologie (wat gebruik je wel of niet), data (hoe is het opgeslagen, hoe wordt het gebruikt, wat is de kwaliteit) en proces (welke werkwijzes volgen we) redelijk gemakkelijk werden ingevuld. De tafelgenoten kwamen veelal uit de hoek BI specialist / data analist en wisten waar hun organisatie of team nu staat en wat er moet gebeuren om een level te groeien.

Voor het minder tastbare deel ‘mens’ (niveau, rollen, kennis/kunde, verantwoordelijkheden) en ‘cultuur’ (waarde gedreven werken, de norm, communicatie, beleid & beloning, doelgroepen, gedragenheid) bleek dit lastiger te duiden en bleek ook dat er nog veel winst te behalen valt. Alle tafelgenoten (ook de business managers) scoorden hun organisatie of team op level 1 of 2.  

Belangrijke conclusie was dat het nogal uitmaakt of je als organisatie ‘de basis op orde wilt hebben’ en operationeel op data stuurt (kosten, baten, rendement bijv.) of dat jouw strategie door data gedreven en beïnvloed wordt (groeimarkten, concurrentieanalyse, data als verdienmodel). Bij dat laatste speelt data een belangrijke rol in tal van primaire processen in je organisatie en zijn veel meer mensen betrokken dan bij operationele reporting het geval is. Een cultuur waarin op basis van data wordt gestuurd is hierin van groot belang voor het succes van je organisatie en randvoorwaarden dienen daarvoor ingericht te zijn (wie neem je aan, hoe beloon je, continue leren en vooral ook experimenteren). Een ieder gaf aan wel hulp te kunnen gebruiken bij ‘hoe’ je dat dan regelt.  

Podcast: de dataloog

Ik ging het gesprek aan met Lex Knape en Harm Bodewes van ‘de dataloog’ over een datagedreven cultuur. Een verfrissend onderwerp aldus beide mannen, na een ochtend vol techniek, software en mannen 😊. We spraken over het belang van een datagedreven cultuur en wat wij met onze Academy daarin doen. We begeleiden, trainen en coachen mensen in zeer diverse organisaties. We bieden verandertrajecten, inspiratiesessies en leiderschapsontwikkeling aan. En interventies passend bij de situatie en de typen mensen die rondlopen in een organisatie. Lex vroeg zich daarop af hoeveel mensen in een organisatie geneigd zijn om uit zichzelf datagedreven te willen werken. Het – met data onderbouwde – antwoord moest ik hem schuldig blijven. In mijn ervaring hangt dat af van het type organisatie dat je onder de loep neemt. Gemiddeld genomen schat ik in dat dit zo’n 10-15% van de totale populatie is. Om veel verschillende redenen waar ik wellicht in een volgende blog over uit kan wijden.

Conclusie?

Interessante dag! Interessante mensen, interessante verhalen en een voorzichtige interessante conclusie dat het inzoomen op mens en cultuur is geland als essentieel onderdeel van de route naar succesvol datagedreven werken. Wil jij weten wat we hierin voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op.

NEEM CONTACT OP