De volgende stap in BI vraagt om organisatieverandering

Zeg eens eerlijk, stem jij de technologie keuzes die je met je team maakt écht af op de behoeften van de eindgebruikers? En vragen jullie voldoende door om tot de menselijke behoeften te komen, verder dan de oppervlakkige organisatie behoeften?

Zo ja, dan zal dit verhaal jou aanspreken. Zo niet, dan is het wellicht een eye opener.

De volgende stap in BI vraagt om organisatie- verandering

Zeg eens eerlijk, stem jij de technologie keuzes die je met je team maakt écht af op de behoeften van de eindgebruikers? En vragen jullie voldoende door om tot de menselijke behoeften te komen, verder dan de oppervlakkige organisatie behoeften?

Zo ja, dan zal dit verhaal jou aanspreken. Zo niet, dan is het wellicht een eye opener.

Adoptie van verandering

Ondanks goede intenties zien we het nog maar al te vaak gebeuren, BI en analytics teams die in hun focus op de juiste processen en de beste technologie, voorbij gaan aan de menselijke succesfactor van vooruitgang. Zo worden grote verandertrajecten ingezet met bijbehorende investeringen in technologie waarbij implementatie naar wens verloopt, maar uiteindelijke adoptie van de verandering ver achter blijft bij de verwachting.

Herkenbaar? Dan ben je niet de enige, want
in 2020 geeft nog steeds 72% van de organisaties aan dat het hen nog niet gelukt is een datacultuur te creëren.
(Bron: NVP Big Data executive survey 2019)

Circle of Analytical Excellence - People Proces Technology

Inzicht in Data

Bij Infotopics is onze missie al meer dan 15 jaar: “Wij helpen organisaties, afdelingen, maar bovenal mensen om vragen te beantwoorden en inzichten te verkrijgen op basis van data.”

Die gelaagdheid van organisaties naar mensen is het belangrijkste deel van onze missie en stuurt ons tot de dag van vandaag in onze manier van werken. BI en analytics gaan namelijk uiteindelijk om het verder helpen van mensen. Alle andere onderdelen en factoren zouden daaraan dienend moeten zijn.

Dat is ook de reden dat wij in al onze projecten blijven refereren aan de pijlers People, Process & Technology, in die specifieke volgorde. Om tot een succesvolle organisatieverandering te komen zul je langs alle drie de pijlers de juiste activiteiten moeten opzetten, maar voor optimaal succes begin je het liefst met het focussen op People.

Wat zijn dan concrete speerpunten die je kunt hanteren om hieraan voldoende aandacht te besteden? Afhankelijk van jullie organisatie dynamiek en de geformuleerde doelen kunnen dat er verschillende zijn, maar ik benoem er hieronder een aantal die wij vaak tegenkomen in succesvolle organisatieveranderingen.

Start with why

Het bekende managementboek van Simon Sinek gaat er 255 pagina’s lang over, het belang van het achterliggende doel, de Why. Om mensen te mobiliseren en over te laten gaan tot actie is dit wellicht het allerbelangrijkste om uit te werken. Waarom doen we dit? Hoe draagt deze verandering bij aan het bereiken van het grote doel van onze organisatie? Een goede formulering van de Why aan de voorkant van ieder verandertraject verhoogt de kans op succes exponentieel.

Betrokkenheid van verschillende stakeholders

Een valkuil die wij regelmatig tegenkomen is het vergeten om stakeholders uit verschillende afdelingen en lagen van de organisatie al vroeg in het proces te betrekken. Vergeet je executive sponsorship te organiseren, dan loop je het risico dat het project wordt stop gezet. Vergeet je echter de collega’s te betrekken die uiteindelijk mee zullen moeten bewegen in de verandering, dan loop je een nog groter risico. Namelijk het risico dat het project doorloopt, maar de mensen niet mee willen en het project daardoor langzaam maar zeker vastloopt. Maak het project daarom een gezamenlijk project, zorg ervoor dat in alle lagen van de organisatie collega’s betrokken zijn en de uitkomst van dit traject ook als hun eigen verantwoordelijkheid zien.

Echte problemen identificeren

Mensen komen in actie op het moment dat zij worden geconfronteerd met werkelijke problemen. Maar de problemen waarvoor mensen bereid zijn tot actie over te gaan liggen vaak een aantal lagen dieper dan de problemen waarover binnen de organisatie gesproken wordt. Binnen een verandertraject doe je er dan ook goed aan om met de verschillende stakeholders tot de problemen te komen die hen echt dwars zitten. Vraag door, stel je kwetsbaar op en wees oprecht geïnteresseerd in je stakeholders. Op die manier vergroot je de kans om tot de echte probleemstellingen te komen en daarmee de kans om tot een werkelijk waardevolle oplossing te komen.

identify problems

Think big, start small

Organisatieverandering kan al snel overkomen als een groot, ingewikkeld proces met vele onzekerheden. En dat is ook zo. Daarom zien wij organisaties die succesvol zijn in verandertrajecten het proces opknippen in kleine, overzichtelijke stapjes, zonder het grote plaatje uit het oog te verliezen. Goed geformuleerde, korte termijn deeldoelstellingen dragen bij aan het gevoel van haalbaarheid en kunnen helpen om mensen in beweging te krijgen.

Experimenteer en leer

Samenhangend met het vorige punt doe je er goed aan een omgeving te creëren waarbinnen falen aangemoedigd wordt. Formuleer een doel, zet snelle stappen om dat te behalen, faal onderweg en zorg er vooral voor dat de organisatie leert van de gemaakte fouten. Zo bouw je aan een cultuur van beweging en vooruitgang.

doen - Infotopics

Vier succes(jes)

Mensen zijn graag onderdeel van succes, groot of klein. Door aandacht te besteden aan voorbeeld successen en die binnen de organisatie te vieren en het verhaal te vertellen moedig je anderen aan om mee te doen in de verandering. Zo haak je langzaam maar zeker grote groepen mensen aan bij de vooruitgang.

Organisatieverandering

Naast deze voorbeelden van speerpunten gericht op de menselijke kant van organisatieverandering, heb je als BI of analytics team natuurlijk meer verantwoordelijkheden.

Zo dien je een proces te borgen waarlangs de inhoudelijke ontwikkeling van jullie data cultuur systematisch wordt opgezet en gemonitord. En zul je technologie moeten selecteren die de drempel voor jouw collega’s verlaagd om actief met data aan de slag te gaan.

Bij Infotopics ondersteunen wij BI en analytics teams hierin, onder andere door middel van ons Blueprint framework en self-service gerichte technologie.

Hierover lees je meer in ons e-book “Roadmap naar succes voor BI-managers”.

Wil je eens brainstormen met een van onze lead consultants over hoe jij de weg naar een inzicht gedreven organisatie kunt inzetten? Neem dan contact op.

e-book infotopics de roadmap naar succes voor bi managers
Download het e-book