Moderne BI combineert inhoudelijke kennis met analytics

In mijn vorige blog schreef ik dat organisatieverandering en het wel of niet kunnen creëren van een data- of inzichtgedreven cultuur essentieel zijn voor moderne BI.

Samengevat stelde ik toen dat alleen focus op de beste technologie, zonder aandacht aan het menselijke Circle of Analytical Excellence - People Proces Technologyen organisatie aspect, er in de praktijk vaak voor zorgt dat adoptie van analytics achterblijft en dat daarmee schalen van analytics vaker dan eens niet voldoende van de grond komt.

Maar het selecteren van de juiste technologie is wel degelijk cruciaal om succesvol analytics te implementeren binnen een organisatie. Niet voor niets is technology de onderste schakel in onze ‘circle of analytical excellence’.

De cultuur, kennis, processen en aanpakken binnen jullie organisatie moeten gedragen worden door technologie die jullie verder helpt, die ontwikkeld is vanuit een toekomstbestendige visie en die extra waarde toevoegt.

Traditionele BI oplossingen schieten tekort

Traditionele BI oplossingen schieten hierin steeds vaker tekort. Niet omdat zij functioneel gigantisch achterlopen op moderne oplossingen, dat hebben ze inmiddels vaak al wel ingehaald. Ook niet omdat de user interfaces minder goed aansluiten bij de huidige tijd. Dit zorgt weliswaar voor langzamere adoptie onder jongere collega’s, maar dat is de groep die meestal vooraan loopt in analytics adoptie dus de impact hiervan is minimaal. Waar traditionele BI oplossingen op dit moment tekort schieten, is het faciliteren van self-service analytics in de mate waarin de eindgebruikers daar behoefte aan hebben.

Wij noemen dit in projecten ook wel de BI bottleneck en die vergelijken we vaak met de typistenkamer van vroeger. Beiden waren ingericht om een gespecialiseerd team een specifieke taak uit te laten voeren op verzoek van andere collega’s. Wilde jij vroeger een brief uitgetypt hebben, dan diende je daarvoor een verzoek in bij de typistenkamer en wil jij binnen een traditionele BI setup een analyse van bepaalde data, dan dien je daarvoor een verzoek in bij het BI team.

Wanneer een specifieke taak dusdanig ingewikkeld is dat het veel tijd en kennis kost om de taak goed uit te voeren, valt er iets te zeggen voor deze inrichting. Maar er kleven nadelen aan, voornamelijk miscommunicatie tussen de aanvrager en de uitvoerder over de taak en opstapeling van werkzaamheden waardoor het centrale team vaak achter de feiten aan loopt en er frustratie ontstaat.

Hoe doet Tableau dit dan?

Door programmeren binnen de tool vrijwel volledig te vervangen door ‘drag and drop’ functionaliteit en door functionaliteiten als automatisch gegenereerde visualisaties (Show me), diepere uitleg over de data waarnaar je kijkt (Explain data) en data analyse via natural language processing (Ask data).

Ook de gelaagdheid van de licenties stelt mensen binnen organisaties in staat om geleidelijk en zonder overweldigd te worden zich te ontwikkelen van ‘Viewer’ naar ‘Explorer’ en eventueel zelfs ‘Creator’ van analytics.

Self-service

Dankzij de manier waarop Tableau vanaf het begin ontwikkeld is, zijn organisaties in staat om self-service toe te passen binnen hun BI setup in de mate die zij willen en zich daarin te ontwikkelen. Dit maakt een wezenlijk verschil in het wel of niet schalen van analytics binnen jouw organisatie.

Door de eindgebruikers met inhoudelijke kennis binnen jouw organisatie tot een bepaalde hoogte zelf hun data te laten analyseren zorg je voor efficiëntere analytics vanwege het wegnemen van de overdracht, scherpere analyses vanwege de domeinkennis in combinatie met analytics en snellere adoptie, omdat de mensen zich betrokken en gehoord voelen. Bovendien stelt het jouw BI ‘kern’team in staat om hun tijd te besteden aan advanced analytics, kwaliteits richtlijnen en innovatie. Een win-win voor de hele organisatie dus.

Analytical Excellence

Wanneer je de selectie van de juiste technologie dan ook nog eens laat samenvallen met het bouwen aan een inzicht gedreven cultuur en de juiste processen inricht en doorontwikkeld (hierover meer in een latere blog), dan ben je op het goede pad richting analytical excellence!

Bij Infotopics ondersteunen wij BI en analytics teams hierin, onder andere door middel van ons Blueprint framework en implementatie diensten Tableau.

Hierover lees je meer in ons gratis e-book ‘Roadmap naar succes voor BI-managers’.

Wil je eens brainstormen met een van onze lead consultants over hoe jij de weg naar een inzicht gedreven organisatie kunt inzetten? Neem dan contact op.

e-book infotopics de roadmap naar succes voor bi managers
Download het e-book