Hoe kun jij het Gartner Magic Quadrant voor Analytics en Business Intelligence platforms gebruiken?

Het Gartner Magic Quadrant maakt de relatieve positionering van platforms in een markt grafisch zichtbaar met een twee dimensionale matrix. Gartner, een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau in de informatietechnologie sector, monitort en evalueert de voortgang van deze platforms op een groot aantal criteria. Met de jaarlijkse publicatie van het magic quadrant voor Analytics en Business Intelligence platforms kun je op zoek gaan naar een platform dat past bij jouw bedrijfsdoelen en prioriteiten.

Hoe werkt het Magic Quadrant?

Het Magic Quadrant is een visualisatie waarbij concurrerende platforms in vier verschillende kwadranten worden gepositioneerd. De positionering hangt hierbij af van de volledigheid van de visie (Completeness of vision) en het vermogen om hun visie uit te voeren (Ability to execute). Elk kwadrant kenmerkt het gedrag van een platform op de markt:

  • Leiders zijn in staat om hun visie uit te voeren en zijn ook klaar voor veranderingen die op de markt plaats gaan vinden. Een duidelijke roadmap stelt ze in staat om hun positie als marktleider te beschermen.
  • Uitdagers domineren in een bepaald segment van de markt, maar missen een gecoördineerde strategie binnen de verschillende producten in hun portfolio.
  • Visionairs bieden uitgebreide functionaliteit aan op een bepaald vlak, maar het ontbreekt aan het invullen van functionaliteit op andere domeinen.
  • Niche spelers richten zich op een klein marktsegment. Ze missen de functionaliteiten om ook een rol te spelen in andere segmenten.
Gartner Magic Quadrant Analytics en Business Intelligence 2021

De positionering van de platforms binnen het Magic Quadrant wordt bepaald aan de hand van evaluatiecriteria in combinatie met weegfactoren. Op de x- en y- as van het magic quadrant staan respectievelijk:

  • Completeness of vision: Gartner beoordeelt of platforms begrijpen hoe marktbewegingen benut kunnen worden om waarde toe te voegen voor klanten.
Evaluatie criteria1 Weegfactor
Market understanding High
Marketing strategy High
Sales strategy High
Offering (product) strategy High
Business model Not Rated
Vertical/Industry strategy Low
Innovation High
Geographic strategy Medium
  • Ability to execute: Gartner beoordeelt hoe succesvol een platform op de markt is in het realiseren van zijn visie en in hoeverre klanten het onderscheidend vermogen van een platform waarderen.
Evaluatie criteria1 Weegfactor
Product or service High
Overall viability High
Sales execution/pricing Medium
Market responsiveness/record High
Marketing execution Not Rated
Customer experience High
Operations High

1 Voor een gedetailleerde omschrijving van de evaluatie criteria wordt verwezen naar de meest recente publicatie van het Gartner Magic Quadrant voor Analytics en Business Intelligence platforms

Hoe kun jij het Magic Quadrant gebruiken?

Gartner staat gebruikers van het Magic Quadrant toe om de weegfactoren, die zijn toegepast op de evaluatie criteria, aan te passen. Hiermee ben je in staat om je eigen Magic Quadrant te creëren die overeenkomt met jouw bedrijfsdoelen en prioriteiten. De verleiding om je te focussen op het leiders kwadrant kan groot zijn. Het kan echter zo zijn dat platforms in andere kwadranten beter aansluiten bij jouw bedrijfsdoelen.

Je kunt het aangepaste Magic Quadrant vervolgens gebruiken voor interne analyses en besluitvorming. Waar staan de platforms ten op zichte van elkaar? Wat zijn de sterke en zwakke punten van een platform? Is een platform in staat om, zowel nu als in de toekomst, te leveren waar mijn bedrijf om vraagt?

De BI wereld wacht elk jaar met smart op de publicatie van Gartner waarin het Magic Quadrant voor Analytics en Business Intelligence platforms wordt gepresenteerd. Benieuwd hoe Tableau hierin geëindigd is in 2021? Lees dan de blog: