Klaar voor een data transformatie?

3 uitdagingen die de zorg daarvoor moet overwinnen

Datagedreven gezondheidszorg kan in theorie miljoenen opbrengen. Voor 2020 was de gezondheidszorg echter een branche waar digitalisering maar moeizaam op gang kwam. De uitbraak van Covid-19 heeft de gezondheidszorg echter volledig op zijn kop gezet. Ziekenhuizen zochten elkaar op en informatie werd sneller dan ooit uitgewisseld tussen internationale teams. Wordt 2021 het jaar van de digitale transformatie in de gezondheidszorg?

Digitalisering

We laten veel aan datagedreven processen over. Een algoritme weet de beste series te vinden en we weten precies wanneer de volgende bezorger met ons avondeten voor de deur staat. Ergens op wachten en niet weten waar we aan toe zijn, daar komt geen enkel bedrijf meer mee weg, behalve… in de gezondheidszorg.
De gezondheidszorg leek lange tijd tegen verschillende problemen aan te botsen als het ging om digitalisering. Zowel zorgprofessionals als patiënten waren terughoudend in het oppakken van digitale oplossingen, de privacywet stond pontificaal tussen datagebruik en de zorg in en veel software sloot niet op elkaar aan.

Een onderzoek van Deloitte [i] (2020) onder 1800 zorgprofessionals wees uit dat de bureaucratie van de zorgstructuur als grootste obstakel wordt gezien (57,2%) gevolgd door de hoge kosten van technologie (50,2%) en het vinden van de juiste technologie (49%). Specifiek onder Nederlandse zorgprofessionals werd het delen van data als grote uitdaging genoemd.

[i] https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/public-sector/deloitte-nl-shaping-the-future-of-european-healthcare.pdf

De uitbraak van Covid-19

In hetzelfde rapport wordt echter ook opgemerkt dat in 2020 65% van de zorgprofessionals benoemd dat de adoptie van digitalisering is verhoogd.

De gezondheidszorg heeft enorme stappen gezet op het gebied van data uitwisselen. Zo worden gegevens van coronapatiënten op de Intensive Care Units van verschillende ziekenhuizen nu gedeeld en gecombineerd, zodat er een completer beeld kan ontstaan van het verloop van de ziekte.

De corona uitbraak heeft daarnaast enorm veel druk gezet op de informatievoorziening in ziekenhuizen. Niet alleen werd het cruciaal om het ziektebeeld te kunnen analyseren. Ook op logistiek gebied was het niet langer genoeg om elke dag nieuwe data in te laden, maar werd de informatiestroom versneld zodat ziekenhuizen op elk moment van de dag de actuele cijfers paraat hadden. Een enorme operatie wat een enorme boost heeft gegeven aan de infrastructuur en ETL-processen binnen de gezondheidszorg.

Digitale transformatie in de gezondheidszorg

Ondanks de enorme stappen die afgelopen jaar zijn gemaakt, is de gezondheidszorg er nog niet. Veel afdelingen volgen nog altijd hun oude processen en de huidige informatiestructuur is nu vooral rondom het virus geconcentreerd. Hoe zorgt de gezondheidszorg dat die digitale transformatie wordt doorgezet?

1. Training en onderwijs

In onderzoek van Stanford Medicine [i]geeft 47% van de deelnemers aan dat ze op zoek zijn naar extra training op het gebied van digitalisering en AI. Ook in het rapport van Deloitte komt dit naar voren. Met de snel ontwikkelende technologie en de behoefte aan efficiënter en beter werken met data komt ook de behoefte om getraind en opgeleid te worden naar voren. Veel artsen geven aan daar op dit moment te druk voor te zijn. Met hun huidige werkdruk (ook onder normale omstandigheden) is het lastig een nieuwe vaardigheid te leren én te implementeren.
Een gedegen opleidingsplan op maat gemaakt voor zorgprofessionals en passend bij de gelimiteerde tijd die zij hebben kan hiervoor een oplossing zijn. Ook intensieve begeleiding in het implementatieproces is noodzakelijk.

[i] https://med.stanford.edu/news/all-news/2020/01/health-trends-report-spotlights-rise-of-data-driven-physician.html

2. Infrastructuur

Het gebrek aan een goede IT infrastructuur leidt tot vertraging in de digitalisering. Het moet voor zorgprofessionals veilig zijn om data op te slaan en uit te wisselen. Zowel op het gebied van data security als rondom privacywetgeving is het systeem hier vaak niet op ingericht en is het onduidelijk welke data wel en niet mag worden gedeeld. Hier moet goed worden gekeken naar de huidige IT-structuur, maar ook de overheid heeft een grote rol te spelen in de verandering van de privacywetgeving rondom data in de zorg.

3. Leiderschap

Afgelopen jaar is er in de gezondheidszorg al een enorme stap gezet richting datagedreven werken. Niet alleen op het gebied van Covid-19, maar denk aan de multi-inzetbaarheid van zorgpersoneel op verschillende afdelingen en bijvoorbeeld de reguliere afspraken van artsen met hun patiënten die nu telefonisch gepland worden. Als 2020 iets heeft laten zien is dat ook in de gezondheidszorg de eerste stappen richting datatransformatie kunnen worden gemaakt. Wat hiervoor vaak nog ontbreekt is een leider in data. Een team dat het overzicht houdt en per domein en afdeling kijkt wat de mogelijkheden zijn. Het blijft een uitdaging om alle verschillende systemen en processen aan elkaar te verbinden, maar zolang niemand hier de lead in neemt blijft het onmogelijk. Leiderschap en een duidelijke strategie en visie rondom data is de start van dit proces.

2021 – het jaar van de data transformatie binnen de gezondheidszorg?

De gezondheidszorg kent nog veel uitdagingen en een heuse datarevolutie is nog niet in zicht, maar 2020 heeft laten zien dat er in sneltreinvaart nieuwe standaarden kunnen worden ontwikkeld, efficiëntieverbeteringen kunnen worden doorgevoerd en dat ook de zorg toe is aan een digitalisering. Wordt 2021 het jaar waarin dit gaat gebeuren?

Wij kunnen helaas niet in een glazen bol kijken. Wel nemen wij je de komende tijd mee in de inspirerende verhalen van data experts in de zorg en hun kijk op het jaar 2021.